Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skoledrift As
Juridisk navn:  Skoledrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32807600
Postboks 943 Sentrum Molovegen 3B Fax: 32208636
6001 Ålesund 6004 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 979648995
Aksjekapital: 1.350.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.16%
Resultat  
  
-3206.76%
Egenkapital  
  
-600.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.506.000 7.347.000 6.463.000 5.201.000 5.294.000
Resultat: -6.431.000 207.000 3.643.000 -3.742.000 504.000
Egenkapital: -5.458.000 1.091.000 884.000 -1.919.000 1.881.000
Regnskap for  Skoledrift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.506.000 7.347.000 6.463.000 5.201.000 5.294.000
Driftskostnader -13.864.000 -7.092.000 -2.344.000 -9.041.000 -4.159.000
Driftsresultat -6.358.000 255.000 4.120.000 -3.840.000 1.135.000
Finansinntekter 24.000 28.000 125.000 186.000 -141.000
Finanskostnader -97.000 -77.000 -601.000 -87.000 -489.000
Finans -73.000 -49.000 -476.000 99.000 -630.000
Resultat før skatt -6.431.000 207.000 3.643.000 -3.742.000 504.000
Skattekostnad -840.000 -58.000 -310.000
Årsresultat -6.431.000 207.000 2.803.000 -3.800.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 605.000 801.000 801.000 2.155.000 4.843.000
Sum omløpsmidler 5.645.000 5.813.000 6.109.000 7.005.000 5.380.000
Sum eiendeler 6.250.000 6.614.000 6.910.000 9.160.000 10.223.000
Sum opptjent egenkapital -6.808.000 -259.000 -466.000 -3.269.000 531.000
Sum egenkapital -5.458.000 1.091.000 884.000 -1.919.000 1.881.000
Sum langsiktig gjeld 6.406.000 1.250.000 1.844.000 3.032.000 8.253.000
Sum kortsiktig gjeld 5.302.000 4.273.000 4.182.000 8.047.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 6.250.000 6.614.000 6.910.000 9.160.000 10.223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 500.000 7.347.000 6.463.000 5.201.000 5.294.000
Andre inntekter 7.006.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.506.000 7.347.000 6.463.000 5.201.000 5.294.000
Varekostnad -6.672.000 -6.521.000 -5.203.000 -4.285.000 -3.940.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -65.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.127.000 -571.000 2.859.000 -4.756.000 -219.000
Driftskostnader -13.864.000 -7.092.000 -2.344.000 -9.041.000 -4.159.000
Driftsresultat -6.358.000 255.000 4.120.000 -3.840.000 1.135.000
Finansinntekter 24.000 28.000 125.000 186.000 -141.000
Finanskostnader -97.000 -77.000 -601.000 -87.000 -489.000
Finans -73.000 -49.000 -476.000 99.000 -630.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -6.431.000 207.000 2.803.000 -3.800.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 520.000 585.000 585.000 1.425.000 1.483.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 85.000 216.000 216.000 730.000 3.360.000
Sum anleggsmidler 605.000 801.000 801.000 2.155.000 4.843.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.450.000 1.475.000 1.100.000 342.000 1.250.000
Andre fordringer 16.000 277.000 672.000 460.000 642.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.179.000 4.061.000 4.337.000 4.464.000 561.000
Sum omløpsmidler 5.645.000 5.813.000 6.109.000 7.005.000 5.380.000
Sum eiendeler 6.250.000 6.614.000 6.910.000 9.160.000 10.223.000
Sum opptjent egenkapital -6.808.000 -259.000 -466.000 -3.269.000 531.000
Sum egenkapital -5.458.000 1.091.000 884.000 -1.919.000 1.881.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.096.000 2.062.000 2.010.000 0
Sum langsiktig gjeld 6.406.000 1.250.000 1.844.000 3.032.000 8.253.000
Leverandørgjeld 4.000 5.000 90.000 57.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 124.000 0 72.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.174.000 2.172.000 2.030.000 5.908.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 5.302.000 4.273.000 4.182.000 8.047.000 89.000
Sum gjeld og egenkapital 6.250.000 6.614.000 6.910.000 9.160.000 10.223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 343.000 1.540.000 1.927.000 -1.042.000 5.291.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.5 0.9 60.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.5 0.9 60.4
Soliditet -87.3 16.5 12.8 -20.9 18.4
Resultatgrad -84.7 3.5 63.7 -73.8 21.4
Rentedekningsgrad -65.5 3.3 6.9 -44.1 2.3
Gjeldsgrad -2.1 5.1 6.8 -5.8 4.4
Total kapitalrentabilitet -101.3 4.3 61.4 -39.9 9.7
Signatur
03.12.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex