Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skoledata AS
Juridisk navn:  Skoledata AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51849086
Sverdrups Gate 23 Sverdrups Gate 23 Fax: 51849080
4007 Stavanger 4007 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 989512404
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inforegn AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.59%
Resultat  
  
-1318.75%
Egenkapital  
  
-22.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.714.000 1.875.000 2.057.000 2.047.000 1.976.000
Resultat: -195.000 16.000 78.000 48.000 439.000
Egenkapital: 516.000 668.000 668.000 668.000 668.000
Regnskap for  Skoledata AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.714.000 1.875.000 2.057.000 2.047.000 1.976.000
Driftskostnader -1.918.000 -1.879.000 -2.009.000 -2.031.000 -1.574.000
Driftsresultat -204.000 -4.000 48.000 15.000 402.000
Finansinntekter 10.000 22.000 30.000 43.000 39.000
Finanskostnader -1.000 0 -10.000 -2.000
Finans 10.000 21.000 30.000 33.000 37.000
Resultat før skatt -195.000 16.000 78.000 48.000 439.000
Skattekostnad 43.000 -4.000 -17.000 -11.000 -105.000
Årsresultat -152.000 13.000 61.000 37.000 334.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 2.000 2.000 1.409.000 1.409.000
Sum omløpsmidler 1.423.000 1.847.000 1.948.000 2.423.000 2.368.000
Sum eiendeler 1.468.000 1.849.000 1.950.000 3.832.000 3.777.000
Sum opptjent egenkapital 416.000 568.000 568.000 568.000 568.000
Sum egenkapital 516.000 668.000 668.000 668.000 668.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 953.000 1.182.000 1.282.000 3.164.000 3.110.000
Sum gjeld og egenkapital 1.469.000 1.850.000 1.950.000 3.832.000 3.778.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.714.000 1.875.000 2.057.000 2.024.000 1.976.000
Andre inntekter 0 22.000 0
Driftsinntekter 1.714.000 1.875.000 2.057.000 2.047.000 1.976.000
Varekostnad -1.843.000 -1.724.000 -1.827.000 -1.865.000 -1.443.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -155.000 -182.000 -166.000 -131.000
Driftskostnader -1.918.000 -1.879.000 -2.009.000 -2.031.000 -1.574.000
Driftsresultat -204.000 -4.000 48.000 15.000 402.000
Finansinntekter 10.000 22.000 30.000 43.000 39.000
Finanskostnader -1.000 0 -10.000 -2.000
Finans 10.000 21.000 30.000 33.000 37.000
Konsernbidrag -13.000 -61.000 -37.000 -303.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -152.000 13.000 61.000 37.000 334.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.407.000 1.407.000
Sum anleggsmidler 45.000 2.000 2.000 1.409.000 1.409.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 34.000 35.000 47.000 43.000 59.000
Andre fordringer 65.000 60.000 83.000 94.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.379.000 1.103.000 0 2.285.000 2.241.000
Sum omløpsmidler 1.423.000 1.847.000 1.948.000 2.423.000 2.368.000
Sum eiendeler 1.468.000 1.849.000 1.950.000 3.832.000 3.777.000
Sum opptjent egenkapital 416.000 568.000 568.000 568.000 568.000
Sum egenkapital 516.000 668.000 668.000 668.000 668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 16.000 78.000 48.000 399.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 157.000 190.000 170.000 191.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 921.000 1.008.000 1.014.000 2.946.000 2.520.000
Sum kortsiktig gjeld 953.000 1.182.000 1.282.000 3.164.000 3.110.000
Sum gjeld og egenkapital 1.469.000 1.850.000 1.950.000 3.832.000 3.778.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 470.000 665.000 666.000 -741.000 -742.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.5 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.5 0.8 0.8
Soliditet 35.1 36.1 34.3 17.4 17.7
Resultatgrad -11.9 -0.2 2.3 0.7 20.3
Rentedekningsgrad -4.0 1.5 2
Gjeldsgrad 1.8 1.8 1.9 4.7 4.7
Total kapitalrentabilitet -13.2 1.0 4 1.5 11.7
Signatur
11.05.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.05.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex