Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skoledalen Borettslag
Juridisk navn:  Skoledalen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
C/O Usbl Lier Postboks 100 Usbl Lier Hegsbroveien 60 Fax: 32226471
3401 Lier 3403 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 982119642
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 4/6/2000 1
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.78%
Resultat  
  
171.89%
Egenkapital  
  
4.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.449.000 1.506.000 1.538.000 1.538.000 1.538.000
Resultat: 404.000 -562.000 536.000 499.000 668.000
Egenkapital: 10.454.000 10.050.000 10.612.000 10.075.000 9.515.000
Regnskap for  Skoledalen Borettslag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.449.000 1.506.000 1.538.000 1.538.000 1.538.000
Driftskostnader -959.000 -1.965.000 -833.000 -837.000 -653.000
Driftsresultat 490.000 -459.000 704.000 700.000 885.000
Finansinntekter 1.000 13.000 52.000 32.000 25.000
Finanskostnader -87.000 -115.000 -220.000 -233.000 -243.000
Finans -86.000 -102.000 -168.000 -201.000 -218.000
Resultat før skatt 404.000 -562.000 536.000 499.000 668.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 404.000 -562.000 536.000 499.000 668.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.278.000 15.278.000 15.276.000 15.270.000 15.267.000
Sum omløpsmidler 2.798.000 2.943.000 4.226.000 4.093.000 4.028.000
Sum eiendeler 18.076.000 18.221.000 19.502.000 19.363.000 19.295.000
Sum opptjent egenkapital 10.454.000 10.049.000 10.612.000 10.075.000 9.515.000
Sum egenkapital 10.454.000 10.050.000 10.612.000 10.075.000 9.515.000
Sum langsiktig gjeld 7.496.000 8.054.000 8.621.000 9.128.000 9.645.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 117.000 269.000 159.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 18.077.000 18.221.000 19.503.000 19.363.000 19.296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.449.000 1.506.000 1.538.000 1.538.000 1.538.000
Driftsinntekter 1.449.000 1.506.000 1.538.000 1.538.000 1.538.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -59.000 -60.000 -57.000 -57.000 -55.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -900.000 -1.905.000 -776.000 -780.000 -598.000
Driftskostnader -959.000 -1.965.000 -833.000 -837.000 -653.000
Driftsresultat 490.000 -459.000 704.000 700.000 885.000
Finansinntekter 1.000 13.000 52.000 32.000 25.000
Finanskostnader -87.000 -115.000 -220.000 -233.000 -243.000
Finans -86.000 -102.000 -168.000 -201.000 -218.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 404.000 -562.000 536.000 499.000 668.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 14.477.000 14.477.000 14.477.000 14.477.000 14.477.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.477.000 14.477.000 14.477.000 14.477.000 14.477.000
Sum finansielle anleggsmidler 801.000 801.000 800.000 793.000 790.000
Sum anleggsmidler 15.278.000 15.278.000 15.276.000 15.270.000 15.267.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 66.000 15.000 0
Andre fordringer 65.000 62.000 291.000 205.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.733.000 2.881.000 3.869.000 3.873.000 3.986.000
Sum omløpsmidler 2.798.000 2.943.000 4.226.000 4.093.000 4.028.000
Sum eiendeler 18.076.000 18.221.000 19.502.000 19.363.000 19.295.000
Sum opptjent egenkapital 10.454.000 10.049.000 10.612.000 10.075.000 9.515.000
Sum egenkapital 10.454.000 10.050.000 10.612.000 10.075.000 9.515.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.496.000 8.054.000 8.621.000 9.128.000 9.645.000
Leverandørgjeld 101.000 92.000 137.000 63.000 69.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 25.000 133.000 96.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 117.000 269.000 159.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 18.077.000 18.221.000 19.503.000 19.363.000 19.296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.672.000 2.826.000 3.957.000 3.934.000 3.893.000
Likviditetsgrad 1 22.2 25.2 15.7 25.7 29.8
Likviditetsgrad 2 22.2 25.2 15.7 25.7 29.8
Soliditet 57.8 55.2 54.4 5 49.3
Resultatgrad 33.8 -30.5 45.8 45.5 57.5
Rentedekningsgrad 5.6 -4.0 3.2 3 3.6
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.8 0.9 1
Total kapitalrentabilitet 2.7 -2.4 3.9 3.8 4.7
Signatur
01.08.2022
STYRETS LEDER (NEST LEDER) OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex