Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skolebrannbilen As
Juridisk navn:  Skolebrannbilen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99794040
Mannesvegen 178 Mannesvegen 178 Fax:
4275 Sævelandsvik 4275 Sævelandsvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 998890020
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/24/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bøhn Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.25%
Resultat  
  
55.56%
Egenkapital  
  
78.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.397.000 1.592.000 1.724.000 880.000 659.000
Resultat: -112.000 -252.000 98.000 -103.000 3.000
Egenkapital: -48.000 -223.000 29.000 -354.000 -251.000
Regnskap for  Skolebrannbilen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.397.000 1.592.000 1.724.000 880.000 659.000
Driftskostnader -1.469.000 -1.788.000 -1.599.000 -982.000 -649.000
Driftsresultat -73.000 -197.000 124.000 -102.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -55.000 -27.000 -1.000 -8.000
Finans -39.000 -55.000 -27.000 -1.000 -8.000
Resultat før skatt -112.000 -252.000 98.000 -103.000 3.000
Skattekostnad 63.000 0 0 0
Årsresultat -49.000 -252.000 98.000 -103.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 381.000 527.000 672.000 247.000 0
Sum omløpsmidler 420.000 165.000 691.000 76.000 112.000
Sum eiendeler 801.000 692.000 1.363.000 323.000 112.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -253.000 -1.000 -384.000 -281.000
Sum egenkapital -48.000 -223.000 29.000 -354.000 -251.000
Sum langsiktig gjeld 263.000 420.000 579.000 0 19.000
Sum kortsiktig gjeld 587.000 495.000 755.000 677.000 344.000
Sum gjeld og egenkapital 802.000 692.000 1.363.000 323.000 112.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.397.000 1.592.000 1.724.000 880.000 659.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.397.000 1.592.000 1.724.000 880.000 659.000
Varekostnad -702.000 -578.000 -759.000 -439.000 -282.000
Lønninger -27.000 -34.000 -53.000 -43.000 -45.000
Avskrivning -145.000 -145.000 -50.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -595.000 -1.031.000 -737.000 -496.000 -322.000
Driftskostnader -1.469.000 -1.788.000 -1.599.000 -982.000 -649.000
Driftsresultat -73.000 -197.000 124.000 -102.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -55.000 -27.000 -1.000 -8.000
Finans -39.000 -55.000 -27.000 -1.000 -8.000
Konsernbidrag 224.000 285.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -49.000 -252.000 98.000 -103.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 381.000 527.000 672.000 247.000 0
Sum varige driftsmidler 381.000 527.000 672.000 247.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 381.000 527.000 672.000 247.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 38.000 291.000 0 0
Andre fordringer 4.000 5.000 9.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.000 1.000 9.000
Sum omløpsmidler 420.000 165.000 691.000 76.000 112.000
Sum eiendeler 801.000 692.000 1.363.000 323.000 112.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -253.000 -1.000 -384.000 -281.000
Sum egenkapital -48.000 -223.000 29.000 -354.000 -251.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 494.000 219.000 243.000
Sum langsiktig gjeld 263.000 420.000 579.000 0 19.000
Leverandørgjeld 382.000 350.000 237.000 438.000 42.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 4.000 5.000 46.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 205.000 142.000 20.000 16.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 587.000 495.000 755.000 677.000 344.000
Sum gjeld og egenkapital 802.000 692.000 1.363.000 323.000 112.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -167.000 -330.000 -64.000 -601.000 -232.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.3 0.9 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.3 0.9 0.1 0.3
Soliditet -6.0 -32.2 2.1 -109.6 -224.1
Resultatgrad -5.2 -12.4 7.2 -11.6 1.7
Rentedekningsgrad -1.9 -3.6 4.6 1.4
Gjeldsgrad -17.7 -4.1 4 -1.9 -1.4
Total kapitalrentabilitet -9.1 -28.5 9.1 -31.6 9.8
Signatur
22.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex