Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skoleboka Muligheter As
Juridisk navn:  Skoleboka Muligheter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51227733
Rådhusgata 8 Rådhusgata 8 Fax:
4306 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 916745214
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
105.34%
Resultat  
  
-0.35%
Egenkapital  
  
-36.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.000.000 487.000 1.156.000 1.259.000 1.336.000
Resultat: -284.000 -283.000 -343.000 -66.000 -200.000
Egenkapital: -1.053.000 -769.000 -485.000 -88.000 -77.000
Regnskap for  Skoleboka Muligheter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.000.000 487.000 1.156.000 1.259.000 1.336.000
Driftskostnader -1.264.000 -743.000 -1.488.000 -1.314.000 -1.527.000
Driftsresultat -264.000 -255.000 -332.000 -54.000 -191.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -27.000 -10.000 -12.000 -9.000
Finans -19.000 -27.000 -10.000 -12.000 -9.000
Resultat før skatt -284.000 -283.000 -343.000 -66.000 -200.000
Skattekostnad -55.000 55.000 0
Årsresultat -284.000 -283.000 -397.000 -12.000 -200.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.000 59.000 70.000 191.000 165.000
Sum omløpsmidler 292.000 56.000 273.000 -189.000 -168.000
Sum eiendeler 339.000 115.000 343.000 2.000 -3.000
Sum opptjent egenkapital -1.077.000 -793.000 -510.000 -113.000 -101.000
Sum egenkapital -1.053.000 -769.000 -485.000 -88.000 -77.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.392.000 884.000 829.000 91.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 115.000 343.000 2.000 -3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000.000 487.000 1.156.000 1.255.000 1.333.000
Andre inntekter 0 4.000 3.000
Driftsinntekter 1.000.000 487.000 1.156.000 1.259.000 1.336.000
Varekostnad -4.000 -699.000 -436.000 -1.154.000
Lønninger -412.000 -32.000 -140.000 0 -3.000
Avskrivning -11.000 -11.000 -11.000 -29.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -841.000 -696.000 -638.000 -849.000 -362.000
Driftskostnader -1.264.000 -743.000 -1.488.000 -1.314.000 -1.527.000
Driftsresultat -264.000 -255.000 -332.000 -54.000 -191.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -27.000 -10.000 -12.000 -9.000
Finans -19.000 -27.000 -10.000 -12.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -284.000 -283.000 -397.000 -12.000 -200.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 34.000 45.000 121.000 66.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 41.000 52.000
Driftsløsøre 0 30.000 48.000
Sum varige driftsmidler 0 71.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 0 0
Sum anleggsmidler 47.000 59.000 70.000 191.000 165.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 221.000 0 134.000
Andre fordringer 287.000 51.000 51.000 55.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 292.000 56.000 273.000 -189.000 -168.000
Sum eiendeler 339.000 115.000 343.000 2.000 -3.000
Sum opptjent egenkapital -1.077.000 -793.000 -510.000 -113.000 -101.000
Sum egenkapital -1.053.000 -769.000 -485.000 -88.000 -77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 305.000 275.000 301.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 660.000 227.000 240.000 51.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 37.000 40.000 39.000 8.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 421.000 344.000 247.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.392.000 884.000 829.000 91.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 115.000 343.000 2.000 -3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.100.000 -828.000 -556.000 -280.000 -242.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.3 -2.1 -2.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.3 -2.1 -2.3
Soliditet -310.6 -668.7 -2933.3 2566.7
Resultatgrad -26.4 -52.4 -28.7 -4.3 -14.3
Rentedekningsgrad -13.2 -9.4 -33.2 -4.5 -21.2
Gjeldsgrad -1.3 -1.1 -1.7
Total kapitalrentabilitet -77.6 -221.7 -96.5 6366.7
Signatur
23.08.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex