Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skolebakken Kolbotn Bolig As
Juridisk navn:  Skolebakken Kolbotn Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21605220
C/O Stor-Oslo Eiendom As Dronning Eufemias Gate 16 C/O Stor-Oslo Eiendom As Dronning Eufemias Gate 16 Fax:
0191 Oslo 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990309426
Aksjekapital: 270.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
26967.31%
Resultat  
  
216.28%
Egenkapital  
  
11.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 83.638.000 309.000 1.028.000 555.000 632.000
Resultat: 5.070.000 -4.360.000 -4.777.000 -1.716.000 -1.173.000
Egenkapital: 38.547.000 34.593.000 -5.715.000 -244.000 1.360.000
Regnskap for  Skolebakken Kolbotn Bolig As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 83.638.000 309.000 1.028.000 555.000 632.000
Driftskostnader -75.393.000 -1.438.000 -2.883.000 -1.538.000 -1.086.000
Driftsresultat 8.244.000 -1.128.000 -1.855.000 -982.000 -453.000
Finansinntekter 4.000 1.000 83.000
Finanskostnader -3.174.000 -3.233.000 -2.926.000 -734.000 -802.000
Finans -3.174.000 -3.233.000 -2.922.000 -733.000 -719.000
Resultat før skatt 5.070.000 -4.360.000 -4.777.000 -1.716.000 -1.173.000
Skattekostnad -1.115.000 1.154.000 1.918.000 113.000 286.000
Årsresultat 3.954.000 -3.206.000 -2.859.000 -1.603.000 -886.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.957.000 3.072.000 78.958.000 20.502.000 16.807.000
Sum omløpsmidler 174.322.000 105.985.000 4.763.000 1.391.000 624.000
Sum eiendeler 176.279.000 109.057.000 83.721.000 21.893.000 17.431.000
Sum opptjent egenkapital 3.954.000 -5.815.000 -1.710.000 -107.000
Sum egenkapital 38.547.000 34.593.000 -5.715.000 -244.000 1.360.000
Sum langsiktig gjeld 129.664.000 8.133.000 52.998.000 21.670.000 16.043.000
Sum kortsiktig gjeld 8.068.000 66.332.000 36.439.000 467.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 176.279.000 109.058.000 83.722.000 21.894.000 17.431.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 83.638.000 0 0 0
Andre inntekter 309.000 1.028.000 555.000 632.000
Driftsinntekter 83.638.000 309.000 1.028.000 555.000 632.000
Varekostnad -60.702.000 0 0 -31.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -324.000 -324.000 -324.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.691.000 -1.438.000 -2.559.000 -1.214.000 -731.000
Driftskostnader -75.393.000 -1.438.000 -2.883.000 -1.538.000 -1.086.000
Driftsresultat 8.244.000 -1.128.000 -1.855.000 -982.000 -453.000
Finansinntekter 4.000 1.000 83.000
Finanskostnader -3.174.000 -3.233.000 -2.926.000 -734.000 -802.000
Finans -3.174.000 -3.233.000 -2.922.000 -733.000 -719.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.954.000 -3.206.000 -2.859.000 -1.603.000 -886.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.957.000 3.072.000 1.918.000 0 0
Fast eiendom 77.040.000 20.502.000 16.807.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 77.040.000 20.502.000 16.807.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.957.000 3.072.000 78.958.000 20.502.000 16.807.000
Varebeholdning 164.954.000 104.040.000 0 0 0
Kundefordringer 0 62.000 297.000
Andre fordringer 15.000 13.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.368.000 1.945.000 4.748.000 1.316.000 315.000
Sum omløpsmidler 174.322.000 105.985.000 4.763.000 1.391.000 624.000
Sum eiendeler 176.279.000 109.057.000 83.721.000 21.893.000 17.431.000
Sum opptjent egenkapital 3.954.000 -5.815.000 -1.710.000 -107.000
Sum egenkapital 38.547.000 34.593.000 -5.715.000 -244.000 1.360.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 113.000
Gjeld til kredittinstitutt 33.000.000 33.000.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 129.664.000 8.133.000 52.998.000 21.670.000 16.043.000
Leverandørgjeld 776.000 3.044.000 2.338.000 467.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 2.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.255.000 30.288.000 1.099.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.068.000 66.332.000 36.439.000 467.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 176.279.000 109.058.000 83.722.000 21.894.000 17.431.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 166.254.000 39.653.000 -31.676.000 924.000 596.000
Likviditetsgrad 1 21.6 1.6 0.1 3 22.3
Likviditetsgrad 2 1.2 0.1 3 22.3
Soliditet 21.9 31.7 -6.8 -1.1 7.8
Resultatgrad 9.9 -365.0 -180.4 -176.9 -71.7
Rentedekningsgrad 2.6 -0.3 -0.6 -1.3 -0.6
Gjeldsgrad 3.6 2.2 -15.6 -90.7 11.8
Total kapitalrentabilitet 4.7 -1.0 -2.2 -4.5 -2.1
Signatur
12.05.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex