Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skolebakken Borettslag
Juridisk navn:  Skolebakken Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865663
Postboks 6666 St Olavs Plass c/o OBOS Hammersborg torg 1 Fax: 22865662
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 948384418
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/17/1961
Foretakstype: BRL
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.55%
Resultat  
  
22.38%
Egenkapital  
  
8.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.294.000 2.330.000 2.343.000 2.450.000 2.453.000
Resultat: 689.000 563.000 557.000 -1.248.000 989.000
Egenkapital: 9.013.000 8.324.000 7.761.000 7.204.000 8.452.000
Regnskap for  Skolebakken Borettslag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.294.000 2.330.000 2.343.000 2.450.000 2.453.000
Driftskostnader -1.406.000 -1.515.000 -1.467.000 -3.394.000 -1.172.000
Driftsresultat 888.000 815.000 876.000 -944.000 1.281.000
Finansinntekter 11.000 13.000 15.000 12.000 12.000
Finanskostnader -210.000 -264.000 -334.000 -316.000 -304.000
Finans -199.000 -251.000 -319.000 -304.000 -292.000
Resultat før skatt 689.000 563.000 557.000 -1.248.000 989.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 689.000 563.000 557.000 -1.248.000 989.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.729.000 19.729.000 19.729.000 19.729.000 19.729.000
Sum omløpsmidler 1.759.000 1.664.000 1.765.000 1.683.000 2.398.000
Sum eiendeler 21.488.000 21.393.000 21.494.000 21.412.000 22.127.000
Sum opptjent egenkapital 9.008.000 8.319.000 7.756.000 7.199.000 8.447.000
Sum egenkapital 9.013.000 8.324.000 7.761.000 7.204.000 8.452.000
Sum langsiktig gjeld 12.384.000 12.976.000 13.524.000 14.069.000 13.584.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 93.000 209.000 138.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 21.488.000 21.393.000 21.494.000 21.411.000 22.126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 2.294.000 2.330.000 2.343.000 2.450.000 2.453.000
Driftsinntekter 2.294.000 2.330.000 2.343.000 2.450.000 2.453.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -148.000 -143.000 -148.000 -148.000 -148.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.258.000 -1.372.000 -1.319.000 -3.246.000 -1.024.000
Driftskostnader -1.406.000 -1.515.000 -1.467.000 -3.394.000 -1.172.000
Driftsresultat 888.000 815.000 876.000 -944.000 1.281.000
Finansinntekter 11.000 13.000 15.000 12.000 12.000
Finanskostnader -210.000 -264.000 -334.000 -316.000 -304.000
Finans -199.000 -251.000 -319.000 -304.000 -292.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 689.000 563.000 557.000 -1.248.000 989.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 19.729.000 19.729.000 19.729.000 19.729.000 19.729.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.729.000 19.729.000 19.729.000 19.729.000 19.729.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.729.000 19.729.000 19.729.000 19.729.000 19.729.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 41.000 40.000 135.000 147.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.718.000 1.624.000 1.630.000 1.536.000 2.368.000
Sum omløpsmidler 1.759.000 1.664.000 1.765.000 1.683.000 2.398.000
Sum eiendeler 21.488.000 21.393.000 21.494.000 21.412.000 22.127.000
Sum opptjent egenkapital 9.008.000 8.319.000 7.756.000 7.199.000 8.447.000
Sum egenkapital 9.013.000 8.324.000 7.761.000 7.204.000 8.452.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 77.000 66.000 72.000 2.000 69.000
Sum langsiktig gjeld 12.384.000 12.976.000 13.524.000 14.069.000 13.584.000
Leverandørgjeld 14.000 27.000 137.000 137.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 91.000 93.000 209.000 138.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 21.488.000 21.393.000 21.494.000 21.411.000 22.126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.668.000 1.571.000 1.556.000 1.545.000 2.308.000
Likviditetsgrad 1 19.3 17.9 8.4 12.2 26.6
Likviditetsgrad 2 19.3 17.9 8.4 12.2 26.6
Soliditet 41.9 38.9 36.1 33.6 38.2
Resultatgrad 38.7 35.0 37.4 -38.5 52.2
Rentedekningsgrad 4.2 3.1 2.6 4.2
Gjeldsgrad 1.4 1.6 1.8 2 1.6
Total kapitalrentabilitet 4.2 3.9 4.1 -4.4 5.8
Signatur
10.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.06.2022
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex