Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skolebakken Boligsameie
Juridisk navn:  Skolebakken Boligsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865999
C/O Obos Eiendomsforvaltning As Postboks 6666 St.Olavs Plass c/o OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1 Fax: 64918071
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971516046
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/2/1984 1
Foretakstype: ESEK
Revisor: Alpha Revisjon AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.91%
Resultat  
  
-708.7%
Egenkapital  
  
-6.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.656.000 1.625.000 1.653.000 1.631.000 1.432.000
Resultat: -186.000 -23.000 149.000 163.000 -489.000
Egenkapital: -3.161.000 -2.975.000 -2.952.000 -3.101.000 -3.264.000
Regnskap for  Skolebakken Boligsameie
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.656.000 1.625.000 1.653.000 1.631.000 1.432.000
Driftskostnader -1.765.000 -1.551.000 -1.384.000 -1.363.000 -1.827.000
Driftsresultat -109.000 74.000 269.000 268.000 -395.000
Finansinntekter 18.000 21.000 23.000 22.000 19.000
Finanskostnader -95.000 -117.000 -143.000 -127.000 -114.000
Finans -77.000 -96.000 -120.000 -105.000 -95.000
Resultat før skatt -186.000 -23.000 149.000 163.000 -489.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -186.000 -23.000 149.000 163.000 -489.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.161.000 1.520.000 1.451.000 988.000 1.258.000
Sum eiendeler 1.161.000 1.520.000 1.451.000 988.000 1.258.000
Sum opptjent egenkapital -3.161.000 -2.975.000 -2.952.000 -3.101.000 -3.264.000
Sum egenkapital -3.161.000 -2.975.000 -2.952.000 -3.101.000 -3.264.000
Sum langsiktig gjeld 3.547.000 3.685.000 3.781.000 3.879.000 3.987.000
Sum kortsiktig gjeld 775.000 809.000 621.000 209.000 534.000
Sum gjeld og egenkapital 1.161.000 1.519.000 1.450.000 987.000 1.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.656.000 1.625.000 1.653.000 1.631.000 1.432.000
Driftsinntekter 1.656.000 1.625.000 1.653.000 1.631.000 1.432.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -197.000 -177.000 -183.000 -175.000 -173.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.568.000 -1.374.000 -1.201.000 -1.188.000 -1.654.000
Driftskostnader -1.765.000 -1.551.000 -1.384.000 -1.363.000 -1.827.000
Driftsresultat -109.000 74.000 269.000 268.000 -395.000
Finansinntekter 18.000 21.000 23.000 22.000 19.000
Finanskostnader -95.000 -117.000 -143.000 -127.000 -114.000
Finans -77.000 -96.000 -120.000 -105.000 -95.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -186.000 -23.000 149.000 163.000 -489.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.000 0 0
Andre fordringer 252.000 64.000 193.000 118.000 118.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 909.000 1.455.000 1.254.000 869.000 1.140.000
Sum omløpsmidler 1.161.000 1.520.000 1.451.000 988.000 1.258.000
Sum eiendeler 1.161.000 1.520.000 1.451.000 988.000 1.258.000
Sum opptjent egenkapital -3.161.000 -2.975.000 -2.952.000 -3.101.000 -3.264.000
Sum egenkapital -3.161.000 -2.975.000 -2.952.000 -3.101.000 -3.264.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 7.000 26.000 19.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 3.547.000 3.685.000 3.781.000 3.879.000 3.987.000
Leverandørgjeld 647.000 715.000 491.000 117.000 458.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 15.000 14.000 12.000 12.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 89.000 73.000 90.000 63.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 775.000 809.000 621.000 209.000 534.000
Sum gjeld og egenkapital 1.161.000 1.519.000 1.450.000 987.000 1.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 386.000 711.000 830.000 779.000 724.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 2.3 4.7 2.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9 2.3 4.7 2.4
Soliditet -272.3 -195.9 -203.6 -314.2 -259.7
Resultatgrad -6.6 4.6 16.3 16.4 -27.6
Rentedekningsgrad -1.1 0.6 1.9 2.1 -3.5
Gjeldsgrad -1.4 -1.5 -1.5 -1.3 -1.4
Total kapitalrentabilitet -7.8 6.3 20.1 29.4 -29.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex