Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skolebakken 1 Borettslag
Juridisk navn:  Skolebakken 1 Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35504500
Postboks 156 Cappelens gate 11 Fax:
3701 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 923675884
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/3/2019
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Skien Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
47.33%
Resultat  
  
-54.73%
Egenkapital  
  
5.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 1.186.000 805.000
Resultat: 91.000 201.000
Egenkapital: 281.000 266.000
Regnskap for  Skolebakken 1 Borettslag
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 1.186.000 805.000
Driftskostnader -674.000 -280.000
Driftsresultat 437.000 515.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -422.000 -325.000
Finans -421.000 -324.000
Resultat før skatt 91.000 201.000
Skattekostnad
Årsresultat 15.000 191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.810.000 61.810.000
Sum omløpsmidler 411.000 328.000
Sum eiendeler 62.221.000 62.138.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 266.000
Sum egenkapital 281.000 266.000
Sum langsiktig gjeld 61.810.000 61.810.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 62.220.000 62.138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 1.186.000 805.000
Driftsinntekter 1.186.000 805.000
Varekostnad
Lønninger -34.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -640.000 -280.000
Driftskostnader -674.000 -280.000
Driftsresultat 437.000 515.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -422.000 -325.000
Finans -421.000 -324.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 15.000 191.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 61.810.000 61.810.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 61.810.000 61.810.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 61.810.000 61.810.000
Varebeholdning
Kundefordringer 6.000 10.000
Andre fordringer 71.000 63.000
Sum investeringer
Kasse, bank 334.000 255.000
Sum omløpsmidler 411.000 328.000
Sum eiendeler 62.221.000 62.138.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 266.000
Sum egenkapital 281.000 266.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 61.810.000 61.810.000
Leverandørgjeld 129.000 59.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 1.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 62.220.000 62.138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 282.000 266.000
Likviditetsgrad 1 3.2 5.3
Likviditetsgrad 2 3.2 5.3
Soliditet 0.5 0.4
Resultatgrad 36.8 64.0
Rentedekningsgrad 1.0 1.6
Gjeldsgrad 220.4 232.6
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.8
Signatur
23.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex