Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skolebakken 1 AS
Juridisk navn:  Skolebakken 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Solvegen 10 Solvegen 10 Fax:
2213 Kongsvinger 2213 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 989497529
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/10/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon As
Regnskapsfører: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-161.54%
Egenkapital  
  
-9.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 118.000 0 14.000.000 7.000.000 6.499.000
Resultat: -68.000 -26.000 183.000 545.000 -241.000
Egenkapital: 652.000 720.000 746.000 563.000 18.000
Regnskap for  Skolebakken 1 AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 118.000 0 14.000.000 7.000.000 6.499.000
Driftskostnader -96.000 -29.000 -13.713.000 -6.268.000 -6.527.000
Driftsresultat 22.000 -29.000 286.000 731.000 -28.000
Finansinntekter 1.000 2.000 4.000 1.000 30.000
Finanskostnader -91.000 0 -107.000 -186.000 -243.000
Finans -90.000 2.000 -103.000 -185.000 -213.000
Resultat før skatt -68.000 -26.000 183.000 545.000 -241.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -26.000 183.000 545.000 -241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.126.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 326.000 720.000 756.000 9.805.000 6.838.000
Sum eiendeler 5.452.000 720.000 756.000 9.805.000 6.838.000
Sum opptjent egenkapital -348.000 -280.000 -254.000 -437.000 -982.000
Sum egenkapital 652.000 720.000 746.000 563.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 4.800.000 0 0 2.526.000 2.526.000
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 6.716.000 4.294.000
Sum gjeld og egenkapital 5.452.000 720.000 756.000 9.805.000 6.838.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 118.000 0 14.000.000 7.000.000 6.499.000
Driftsinntekter 118.000 0 14.000.000 7.000.000 6.499.000
Varekostnad 0 -13.570.000 -6.069.000 -6.482.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -29.000 -143.000 -199.000 -45.000
Driftskostnader -96.000 -29.000 -13.713.000 -6.268.000 -6.527.000
Driftsresultat 22.000 -29.000 286.000 731.000 -28.000
Finansinntekter 1.000 2.000 4.000 1.000 30.000
Finanskostnader -91.000 0 -107.000 -186.000 -243.000
Finans -90.000 2.000 -103.000 -185.000 -213.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -26.000 183.000 545.000 -241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.126.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.126.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.126.000 0 0 0 0
Varebeholdning 131.000 67.000 0 9.735.000 6.075.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 194.000 652.000 756.000 70.000 763.000
Sum omløpsmidler 326.000 720.000 756.000 9.805.000 6.838.000
Sum eiendeler 5.452.000 720.000 756.000 9.805.000 6.838.000
Sum opptjent egenkapital -348.000 -280.000 -254.000 -437.000 -982.000
Sum egenkapital 652.000 720.000 746.000 563.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 5.709.000 3.415.000
Sum langsiktig gjeld 4.800.000 0 0 2.526.000 2.526.000
Leverandørgjeld 0 10.000 1.008.000 878.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 10.000 6.716.000 4.294.000
Sum gjeld og egenkapital 5.452.000 720.000 756.000 9.805.000 6.838.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 326.000 720.000 746.000 3.089.000 2.544.000
Likviditetsgrad 1 75.6 1 1.6
Likviditetsgrad 2 0 75.6 0 0.2
Soliditet 12.0 1 98.7 5.7 0.3
Resultatgrad 18.6 2 10.4 -0.4
Rentedekningsgrad 0.2 2.7 3.9 -0.1
Gjeldsgrad 7.4 0 0 16.4 378.9
Total kapitalrentabilitet 0.4 -3.8 38.4 7.5 0
Signatur
25.10.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex