Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skoleambulansen As
Juridisk navn:  Skoleambulansen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99794040
Mannesvegen 178 Mannesvegen 178 Fax:
4275 Sævelandsvik 4275 Sævelandsvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 998405238
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/7/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bøhn Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.6%
Resultat  
  
15.38%
Egenkapital  
  
-26.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.000 47.000 17.000 0 0
Resultat: -55.000 -65.000 -33.000 -11.000 -14.000
Egenkapital: -266.000 -211.000 -146.000 -113.000 -102.000
Regnskap for  Skoleambulansen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.000 47.000 17.000 0 0
Driftskostnader -65.000 -107.000 -49.000 -11.000 -12.000
Driftsresultat -54.000 -60.000 -33.000 -11.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 0 0 -2.000
Finans -1.000 -5.000 0 0 -2.000
Resultat før skatt -55.000 -65.000 -33.000 -11.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -55.000 -65.000 -33.000 -11.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 70.000 90.000 0 0
Sum omløpsmidler 88.000 106.000 86.000 87.000 176.000
Sum eiendeler 138.000 176.000 176.000 87.000 176.000
Sum opptjent egenkapital -296.000 -241.000 -176.000 -143.000 -132.000
Sum egenkapital -266.000 -211.000 -146.000 -113.000 -102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 403.000 387.000 322.000 200.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 137.000 176.000 176.000 87.000 176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.000 47.000 17.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 11.000 47.000 17.000 0 0
Varekostnad -17.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -20.000 -20.000 -10.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -70.000 -39.000 -11.000 -12.000
Driftskostnader -65.000 -107.000 -49.000 -11.000 -12.000
Driftsresultat -54.000 -60.000 -33.000 -11.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 0 0 -2.000
Finans -1.000 -5.000 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -55.000 -65.000 -33.000 -11.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 70.000 90.000 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 70.000 90.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 70.000 90.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 18.000 0 0 3.000
Sum omløpsmidler 88.000 106.000 86.000 87.000 176.000
Sum eiendeler 138.000 176.000 176.000 87.000 176.000
Sum opptjent egenkapital -296.000 -241.000 -176.000 -143.000 -132.000
Sum egenkapital -266.000 -211.000 -146.000 -113.000 -102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 318.000 316.000 274.000 197.000 274.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 24.000 2.000 2.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 47.000 46.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 403.000 387.000 322.000 200.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 137.000 176.000 176.000 87.000 176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -315.000 -281.000 -236.000 -113.000 -102.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6
Soliditet -194.2 -119.9 -129.9
Resultatgrad -490.9 -127.7 -194.1
Rentedekningsgrad -54.0 -12.0
Gjeldsgrad -1.5 -1.8 -2.2 -1.8 -2.7
Total kapitalrentabilitet -39.4 -34.1 -18.8 -12.6 -6.8
Signatur
22.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex