Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skole-Bakken Sameie
Juridisk navn:  Skole-Bakken Sameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
Postboks 6668 St. Olavs Plass V/Obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 Fax: 22865976
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 890305512
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/4/2006 1
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.88%
Resultat  
  
-109.63%
Egenkapital  
  
-3.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 910.000 876.000 1.031.000 795.000 859.000
Resultat: -18.000 187.000 -103.000 59.000 105.000
Egenkapital: 482.000 500.000 312.000 415.000 357.000
Regnskap for  Skole-Bakken Sameie
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 910.000 876.000 1.031.000 795.000 859.000
Driftskostnader -928.000 -690.000 -1.136.000 -738.000 -755.000
Driftsresultat -18.000 186.000 -105.000 57.000 104.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 1.000
Resultat før skatt -18.000 187.000 -103.000 59.000 105.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -18.000 187.000 -103.000 59.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 542.000 512.000 358.000 451.000 431.000
Sum eiendeler 542.000 512.000 358.000 451.000 431.000
Sum opptjent egenkapital 482.000 500.000 312.000 415.000 357.000
Sum egenkapital 482.000 500.000 312.000 415.000 357.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 12.000 46.000 35.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 512.000 358.000 450.000 431.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 910.000 876.000 1.031.000 795.000 859.000
Driftsinntekter 910.000 876.000 1.031.000 795.000 859.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -57.000 -55.000 -57.000 -57.000 -46.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -871.000 -635.000 -1.079.000 -681.000 -709.000
Driftskostnader -928.000 -690.000 -1.136.000 -738.000 -755.000
Driftsresultat -18.000 186.000 -105.000 57.000 104.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -18.000 187.000 -103.000 59.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 29.000 28.000 1.000 2.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 514.000 484.000 358.000 449.000 384.000
Sum omløpsmidler 542.000 512.000 358.000 451.000 431.000
Sum eiendeler 542.000 512.000 358.000 451.000 431.000
Sum opptjent egenkapital 482.000 500.000 312.000 415.000 357.000
Sum egenkapital 482.000 500.000 312.000 415.000 357.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 55.000 12.000 46.000 35.000 74.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60.000 12.000 46.000 35.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 512.000 358.000 450.000 431.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 482.000 500.000 312.000 416.000 357.000
Likviditetsgrad 1 9.0 42.7 7.8 12.9 5.8
Likviditetsgrad 2 9.0 42.7 7.8 12.9 5.8
Soliditet 88.9 97.7 87.2 92.2 82.8
Resultatgrad -2.0 21.2 -10.2 7.2 12.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -3.3 36.5 -28.8 13.1 24.4
Signatur
05.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex