Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skogfrakt AS
Juridisk navn:  Skogfrakt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94846008
Setesdalsvegen 1033 Setesdalsvegen 1033 Fax:
4737 Hornnes 4737 Hornnes
Fylke: Kommune:
Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 992528915
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.34%
Resultat  
  
73.38%
Egenkapital  
  
12.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.525.000 11.564.000 10.597.000 9.513.000 8.726.000
Resultat: 1.231.000 710.000 217.000 298.000 1.124.000
Egenkapital: 5.141.000 4.581.000 4.027.000 3.865.000 3.629.000
Regnskap for  Skogfrakt AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.525.000 11.564.000 10.597.000 9.513.000 8.726.000
Driftskostnader -10.115.000 -10.623.000 -10.207.000 -9.091.000 -7.474.000
Driftsresultat 1.410.000 940.000 390.000 422.000 1.252.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -181.000 -230.000 -174.000 -126.000 -129.000
Finans -179.000 -229.000 -173.000 -125.000 -128.000
Resultat før skatt 1.231.000 710.000 217.000 298.000 1.124.000
Skattekostnad -271.000 -156.000 -55.000 -61.000 -286.000
Årsresultat 960.000 554.000 162.000 236.000 838.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.001.000 6.999.000 7.211.000 6.222.000 4.976.000
Sum omløpsmidler 4.512.000 3.797.000 2.754.000 1.566.000 1.849.000
Sum eiendeler 10.513.000 10.796.000 9.965.000 7.788.000 6.825.000
Sum opptjent egenkapital 5.039.000 4.479.000 3.925.000 3.763.000 3.527.000
Sum egenkapital 5.141.000 4.581.000 4.027.000 3.865.000 3.629.000
Sum langsiktig gjeld 3.894.000 4.861.000 4.261.000 2.786.000 2.693.000
Sum kortsiktig gjeld 1.478.000 1.354.000 1.677.000 1.136.000 503.000
Sum gjeld og egenkapital 10.513.000 10.796.000 9.965.000 7.787.000 6.825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.105.000 11.564.000 10.221.000 9.227.000 8.465.000
Andre inntekter 420.000 0 375.000 286.000 262.000
Driftsinntekter 11.525.000 11.564.000 10.597.000 9.513.000 8.726.000
Varekostnad -236.000 -92.000 -14.000 -2.000 -48.000
Lønninger -3.275.000 -3.197.000 -3.471.000 -3.304.000 -2.694.000
Avskrivning -1.727.000 -1.795.000 -1.913.000 -1.524.000 -1.316.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.877.000 -5.539.000 -4.809.000 -4.261.000 -3.416.000
Driftskostnader -10.115.000 -10.623.000 -10.207.000 -9.091.000 -7.474.000
Driftsresultat 1.410.000 940.000 390.000 422.000 1.252.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -181.000 -230.000 -174.000 -126.000 -129.000
Finans -179.000 -229.000 -173.000 -125.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 0 0 0
Årsresultat 960.000 554.000 162.000 236.000 838.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 32.000 2.204.000 1.106.000 488.000 4.153.000
Driftsløsøre 5.769.000 4.594.000 5.906.000 5.534.000 613.000
Sum varige driftsmidler 5.801.000 6.799.000 7.011.000 6.022.000 4.766.000
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 6.001.000 6.999.000 7.211.000 6.222.000 4.976.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.086.000 940.000 927.000 766.000 888.000
Andre fordringer 147.000 828.000 350.000 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.279.000 2.029.000 1.477.000 800.000 955.000
Sum omløpsmidler 4.512.000 3.797.000 2.754.000 1.566.000 1.849.000
Sum eiendeler 10.513.000 10.796.000 9.965.000 7.788.000 6.825.000
Sum opptjent egenkapital 5.039.000 4.479.000 3.925.000 3.763.000 3.527.000
Sum egenkapital 5.141.000 4.581.000 4.027.000 3.865.000 3.629.000
Sum avsetninger til forpliktelser 197.000 152.000 98.000 51.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.894.000 4.861.000 4.261.000 2.786.000 2.693.000
Leverandørgjeld 377.000 430.000 599.000 245.000 -345.000
Betalbar skatt 225.000 103.000 0 0 196.000
Skyldig offentlige avgifter 532.000 462.000 401.000 167.000 39.000
Utbytte -400.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 344.000 359.000 677.000 725.000 613.000
Sum kortsiktig gjeld 1.478.000 1.354.000 1.677.000 1.136.000 503.000
Sum gjeld og egenkapital 10.513.000 10.796.000 9.965.000 7.787.000 6.825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.034.000 2.443.000 1.077.000 430.000 1.346.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.8 1.6 1.4 3.7
Likviditetsgrad 2 3.1 2.8 1.6 1.4 3.7
Soliditet 48.9 42.4 40.4 49.6 53.2
Resultatgrad 12.2 8.1 3.7 4.4 14.3
Rentedekningsgrad 7.8 4.1 2.2 3.3 9.7
Gjeldsgrad 1.0 1.4 1.5 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 13.4 8.7 3.9 5.4 18.4
Signatur
02.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex