Skog Og Hage AS
Juridisk navn:  Skog Og Hage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90881904
Kvassebergveien 15 Kvassebergveien 15 Fax: 37030066
4815 Saltrød 4815 Saltrød
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 933531147
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/11/1983
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.35%
Resultat  
  
99.56%
Egenkapital  
  
-1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 615.000 792.000 763.000 785.000 848.000
Resultat: -1.000 -227.000 -34.000 -10.000 -28.000
Egenkapital: -101.000 -100.000 126.000 160.000 171.000
Regnskap for  Skog Og Hage AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 615.000 792.000 763.000 785.000 848.000
Driftskostnader -606.000 -1.005.000 -793.000 -790.000 -869.000
Driftsresultat 8.000 -212.000 -30.000 -6.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -15.000 -4.000 -5.000 -6.000
Finans -8.000 -15.000 -4.000 -5.000 -6.000
Resultat før skatt -1.000 -227.000 -34.000 -10.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -227.000 -34.000 -10.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 119.000 0 33.000 83.000
Sum omløpsmidler 548.000 564.000 611.000 619.000 552.000
Sum eiendeler 639.000 683.000 611.000 652.000 635.000
Sum opptjent egenkapital -201.000 -200.000 26.000 60.000 71.000
Sum egenkapital -101.000 -100.000 126.000 160.000 171.000
Sum langsiktig gjeld 105.000 146.000 48.000 73.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 635.000 637.000 436.000 419.000 367.000
Sum gjeld og egenkapital 639.000 683.000 610.000 652.000 635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 615.000 792.000 763.000 785.000 848.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 615.000 792.000 763.000 785.000 848.000
Varekostnad -340.000 -512.000 -577.000 -506.000 -563.000
Lønninger -135.000 -347.000 -101.000 -105.000 -114.000
Avskrivning -27.000 -18.000 -33.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -128.000 -82.000 -129.000 -142.000
Driftskostnader -606.000 -1.005.000 -793.000 -790.000 -869.000
Driftsresultat 8.000 -212.000 -30.000 -6.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -15.000 -4.000 -5.000 -6.000
Finans -8.000 -15.000 -4.000 -5.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -227.000 -34.000 -10.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 91.000 119.000 0 33.000 83.000
Sum varige driftsmidler 91.000 119.000 0 33.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 91.000 119.000 0 33.000 83.000
Varebeholdning 419.000 321.000 408.000 403.000 366.000
Kundefordringer 90.000 176.000 102.000 160.000 146.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 62.000 91.000 53.000 38.000
Sum omløpsmidler 548.000 564.000 611.000 619.000 552.000
Sum eiendeler 639.000 683.000 611.000 652.000 635.000
Sum opptjent egenkapital -201.000 -200.000 26.000 60.000 71.000
Sum egenkapital -101.000 -100.000 126.000 160.000 171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 105.000 146.000 48.000 73.000 97.000
Leverandørgjeld 63.000 138.000 97.000 100.000 59.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 57.000 11.000 35.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 536.000 442.000 328.000 284.000 281.000
Sum kortsiktig gjeld 635.000 637.000 436.000 419.000 367.000
Sum gjeld og egenkapital 639.000 683.000 610.000 652.000 635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -87.000 -73.000 175.000 200.000 185.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.4 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5
Soliditet -15.8 -14.6 20.7 24.5 26.9
Resultatgrad 1.3 -26.8 -3.9 -0.8 -2.6
Rentedekningsgrad 1.0 -14.1 -7.5 -1.2 -3.7
Gjeldsgrad -7.3 -7.8 3.8 3.1 2.7
Total kapitalrentabilitet 1.3 -4.9 -0.9 -3.5
Signatur
14.11.2011
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex