Skog Bustadstiftelse
Juridisk navn:  Skog Bustadstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90590449
Baksidevegen 437 Baksidevegen 437 Fax:
2682 Lalm 2682 Lalm
Fylke: Kommune:
Innlandet Vågå
Org.nr: 971142979
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 4/12/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vågå Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
0.95%
Resultat  
  
-116.67%
Egenkapital  
  
-1.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2016 2015
Omsetning: 318.000 315.000 311.000 226.000 316.000
Resultat: -24.000 144.000 109.000 53.000 128.000
Egenkapital: 2.254.000 2.279.000 2.135.000 1.998.000 1.945.000
Regnskap for  Skog Bustadstiftelse
Resultat 2020 2019 2018 2016 2015
Driftsinntekter 318.000 315.000 311.000 226.000 316.000
Driftskostnader -330.000 -159.000 -188.000 -159.000 -161.000
Driftsresultat -13.000 156.000 123.000 67.000 155.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 6.000 3.000
Finanskostnader -13.000 -14.000 -16.000 -21.000 -30.000
Finans -12.000 -12.000 -14.000 -15.000 -27.000
Resultat før skatt -24.000 144.000 109.000 53.000 128.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 144.000 109.000 53.000 128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.972.000 2.970.000 2.968.000 3.163.000 3.157.000
Sum omløpsmidler 58.000 152.000 102.000 29.000 113.000
Sum eiendeler 3.030.000 3.122.000 3.070.000 3.192.000 3.270.000
Sum opptjent egenkapital 2.054.000 2.079.000 1.935.000 1.798.000 1.745.000
Sum egenkapital 2.254.000 2.279.000 2.135.000 1.998.000 1.945.000
Sum langsiktig gjeld 769.000 839.000 924.000 1.188.000 1.320.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 4.000 11.000 6.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 3.029.000 3.122.000 3.070.000 3.192.000 3.270.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 226.000 316.000
Andre inntekter 318.000 315.000 311.000 0 0
Driftsinntekter 318.000 315.000 311.000 226.000 316.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -330.000 -159.000 -188.000 -159.000 -161.000
Driftskostnader -330.000 -159.000 -188.000 -159.000 -161.000
Driftsresultat -13.000 156.000 123.000 67.000 155.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 6.000 3.000
Finanskostnader -13.000 -14.000 -16.000 -21.000 -30.000
Finans -12.000 -12.000 -14.000 -15.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 144.000 109.000 53.000 128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000 2.856.000
Sum finansielle anleggsmidler 116.000 114.000 112.000 307.000 301.000
Sum anleggsmidler 2.972.000 2.970.000 2.968.000 3.163.000 3.157.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -5.000 -5.000 0 0
Andre fordringer 0 0 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 57.000 156.000 106.000 26.000 113.000
Sum omløpsmidler 58.000 152.000 102.000 29.000 113.000
Sum eiendeler 3.030.000 3.122.000 3.070.000 3.192.000 3.270.000
Sum opptjent egenkapital 2.054.000 2.079.000 1.935.000 1.798.000 1.745.000
Sum egenkapital 2.254.000 2.279.000 2.135.000 1.998.000 1.945.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 769.000 839.000 924.000 1.188.000 1.320.000
Leverandørgjeld 6.000 3.000 10.000 4.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 4.000 11.000 6.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 3.029.000 3.122.000 3.070.000 3.192.000 3.270.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 148.000 91.000 23.000 108.000
Likviditetsgrad 1 9.7 3 9.3 4.8 22.6
Likviditetsgrad 2 9.7 3 9.3 4.8 22.7
Soliditet 74.4 7 69.5 62.6 59.5
Resultatgrad -4.1 49.5 39.5 29.6 49.1
Rentedekningsgrad -1.0 11.1 7.7 3.2 5.3
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -0.4 5.1 4.1 2.3 4.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex