Skiforeningen - Foreningen Til Ski-Idrettens Fremme
Juridisk navn:  Skiforeningen - Foreningen Til Ski-Idrettens Fremme
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22923200
Kongeveien 5 Kongeveien 5 Fax: 22923270
0787 Oslo 787 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 946175986
Aksjekapital: 24.001.000 NOK
Antall ansatte: 121
Etableringsdato: 1/4/1883 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.3%
Resultat  
  
214.9%
Egenkapital  
  
12.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 108.056.000 127.573.000 124.771.000 120.734.000 122.713.000
Resultat: 3.315.000 -2.885.000 -2.508.000 217.000 5.494.000
Egenkapital: 51.450.000 45.720.000 48.567.000 51.075.000 50.858.000
Regnskap for  Skiforeningen - Foreningen Til Ski-Idrettens Fremme
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 108.056.000 127.573.000 124.771.000 120.734.000 122.713.000
Driftskostnader -103.137.000 -127.536.000 -126.859.000 -120.191.000 -119.609.000
Driftsresultat 4.920.000 37.000 -2.088.000 544.000 3.103.000
Finansinntekter 354.000 728.000 668.000 595.000 3.467.000
Finanskostnader -1.959.000 -3.649.000 -1.087.000 -921.000 -1.075.000
Finans -1.605.000 -2.921.000 -419.000 -326.000 2.392.000
Resultat før skatt 3.315.000 -2.885.000 -2.508.000 217.000 5.494.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.315.000 -2.885.000 -2.508.000 217.000 5.494.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.955.000 97.022.000 97.200.000 96.517.000 96.416.000
Sum omløpsmidler 49.614.000 44.494.000 49.630.000 57.399.000 53.316.000
Sum eiendeler 152.569.000 141.516.000 146.830.000 153.916.000 149.732.000
Sum opptjent egenkapital 51.450.000 45.720.000 48.567.000 51.075.000 50.858.000
Sum egenkapital 51.450.000 45.720.000 48.567.000 51.075.000 50.858.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 100.619.000 95.296.000 97.762.000 102.341.000 98.374.000
Sum gjeld og egenkapital 152.569.000 141.516.000 146.829.000 153.916.000 149.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.345.000 123.362.000 120.954.000 116.760.000 118.529.000
Andre inntekter 3.712.000 4.211.000 3.817.000 3.974.000 4.183.000
Driftsinntekter 108.056.000 127.573.000 124.771.000 120.734.000 122.713.000
Varekostnad -7.411.000 -17.485.000 -18.281.000 -17.125.000 -17.062.000
Lønninger -49.526.000 -62.636.000 -62.258.000 -55.539.000 -53.913.000
Avskrivning -13.674.000 -12.358.000 -12.091.000 -12.237.000 -11.678.000
Nedskrivning 0 -583.000 0 0
Andre driftskostnader -32.526.000 -35.057.000 -33.646.000 -35.290.000 -36.956.000
Driftskostnader -103.137.000 -127.536.000 -126.859.000 -120.191.000 -119.609.000
Driftsresultat 4.920.000 37.000 -2.088.000 544.000 3.103.000
Finansinntekter 354.000 728.000 668.000 595.000 3.467.000
Finanskostnader -1.959.000 -3.649.000 -1.087.000 -921.000 -1.075.000
Finans -1.605.000 -2.921.000 -419.000 -326.000 2.392.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.315.000 -2.885.000 -2.508.000 217.000 5.494.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 43.493.000 46.089.000 57.508.000 53.423.000 57.592.000
Maskiner anlegg 5.694.000 7.754.000 0 8.279.000 769.000
Driftsløsøre 28.214.000 22.694.000 18.596.000 18.407.000 22.600.000
Sum varige driftsmidler 77.401.000 76.537.000 76.104.000 80.109.000 80.961.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.553.000 20.485.000 21.095.000 16.408.000 15.455.000
Sum anleggsmidler 102.955.000 97.022.000 97.200.000 96.517.000 96.416.000
Varebeholdning 2.101.000 2.395.000 2.515.000 2.613.000 2.531.000
Kundefordringer 1.704.000 2.848.000 2.951.000 2.939.000 2.212.000
Andre fordringer 9.885.000 1.669.000 1.989.000 4.600.000 1.076.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 35.925.000 37.582.000 42.174.000 47.246.000 47.497.000
Sum omløpsmidler 49.614.000 44.494.000 49.630.000 57.399.000 53.316.000
Sum eiendeler 152.569.000 141.516.000 146.830.000 153.916.000 149.732.000
Sum opptjent egenkapital 51.450.000 45.720.000 48.567.000 51.075.000 50.858.000
Sum egenkapital 51.450.000 45.720.000 48.567.000 51.075.000 50.858.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Leverandørgjeld 5.224.000 4.839.000 11.169.000 8.955.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.958.000 4.134.000 3.527.000 23.919.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.619.000 86.115.000 88.788.000 87.645.000 65.499.000
Sum kortsiktig gjeld 100.619.000 95.296.000 97.762.000 102.341.000 98.374.000
Sum gjeld og egenkapital 152.569.000 141.516.000 146.829.000 153.916.000 149.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -51.005.000 -50.802.000 -48.132.000 -44.942.000 -45.058.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Soliditet 33.7 32.3 33.1 33.2 3
Resultatgrad 4.6 0 -1.7 0.5 2.5
Rentedekningsgrad 2.5 0 -1.9 0.6 2.9
Gjeldsgrad 2.0 2.1 2 2 1.9
Total kapitalrentabilitet 3.5 0.5 0.7 4.4
Signatur
08.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER ETT
STYREMEDLEM OG GENERALSEKRETÆR I FELLESSKAP.
Prokurister
27.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex