Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skien Maxitaxi AS
Juridisk navn:  Skien Maxitaxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41494149
c/o Søli Regnskap AS Postboks 2118 Borgestad c/o Søli Regnskap AS Kjørbekkdalen 15 Fax:
3798 Skien 3735 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 992180919
Aksjekapital: 1.350.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 1/3/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Søli Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.09%
Resultat  
  
-270.7%
Egenkapital  
  
-90.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.246.000 9.454.000 7.969.000 7.448.000 7.847.000
Resultat: -1.101.000 645.000 340.000 270.000 755.000
Egenkapital: 94.000 953.000 855.000 606.000 417.000
Regnskap for  Skien Maxitaxi AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.246.000 9.454.000 7.969.000 7.448.000 7.847.000
Driftskostnader -5.215.000 -8.656.000 -7.413.000 -6.972.000 -7.007.000
Driftsresultat -970.000 798.000 557.000 476.000 840.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -132.000 -153.000 -218.000 -207.000 -85.000
Finans -132.000 -153.000 -218.000 -206.000 -85.000
Resultat før skatt -1.101.000 645.000 340.000 270.000 755.000
Skattekostnad 242.000 -144.000 -91.000 -81.000 188.000
Årsresultat -859.000 502.000 249.000 189.000 943.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 999.000 1.983.000 2.807.000 2.862.000 1.567.000
Sum omløpsmidler 379.000 1.587.000 1.630.000 1.168.000 1.202.000
Sum eiendeler 1.378.000 3.570.000 4.437.000 4.030.000 2.769.000
Sum opptjent egenkapital -1.006.000 -147.000 -245.000 -494.000 -683.000
Sum egenkapital 94.000 953.000 855.000 606.000 417.000
Sum langsiktig gjeld 507.000 1.269.000 1.750.000 1.878.000 577.000
Sum kortsiktig gjeld 777.000 1.348.000 1.832.000 1.547.000 1.775.000
Sum gjeld og egenkapital 1.378.000 3.570.000 4.437.000 4.031.000 2.769.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.562.000 9.029.000 7.399.000 7.336.000 7.249.000
Andre inntekter 684.000 425.000 570.000 112.000 598.000
Driftsinntekter 4.246.000 9.454.000 7.969.000 7.448.000 7.847.000
Varekostnad -41.000 -97.000 -84.000 42.000 -64.000
Lønninger -2.282.000 -3.985.000 -3.146.000 -3.153.000 -3.084.000
Avskrivning -374.000 -582.000 -538.000 -597.000 -206.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.518.000 -3.992.000 -3.645.000 -3.264.000 -3.653.000
Driftskostnader -5.215.000 -8.656.000 -7.413.000 -6.972.000 -7.007.000
Driftsresultat -970.000 798.000 557.000 476.000 840.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -132.000 -153.000 -218.000 -207.000 -85.000
Finans -132.000 -153.000 -218.000 -206.000 -85.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -404.000 0 0 0
Årsresultat -859.000 502.000 249.000 189.000 943.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 384.000 142.000 286.000 377.000 458.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 503.000 1.543.000 2.300.000 2.471.000 1.094.000
Sum varige driftsmidler 503.000 1.543.000 2.300.000 2.471.000 1.094.000
Sum finansielle anleggsmidler 112.000 298.000 221.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 999.000 1.983.000 2.807.000 2.862.000 1.567.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 81.000 1.252.000 1.381.000 887.000 1.022.000
Andre fordringer 220.000 180.000 170.000 175.000 91.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 78.000 155.000 79.000 106.000 88.000
Sum omløpsmidler 379.000 1.587.000 1.630.000 1.168.000 1.202.000
Sum eiendeler 1.378.000 3.570.000 4.437.000 4.030.000 2.769.000
Sum opptjent egenkapital -1.006.000 -147.000 -245.000 -494.000 -683.000
Sum egenkapital 94.000 953.000 855.000 606.000 417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 326.000 258.000 502.000
Sum langsiktig gjeld 507.000 1.269.000 1.750.000 1.878.000 577.000
Leverandørgjeld 444.000 482.000 608.000 444.000 508.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 237.000 560.000 300.000 271.000 226.000
Utbytte -404.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 305.000 599.000 573.000 538.000
Sum kortsiktig gjeld 777.000 1.348.000 1.832.000 1.547.000 1.775.000
Sum gjeld og egenkapital 1.378.000 3.570.000 4.437.000 4.031.000 2.769.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -398.000 239.000 -202.000 -379.000 -573.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.2 0.9 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 1.2 0.9 0.8 0.7
Soliditet 6.8 26.7 19.3 1 15.1
Resultatgrad -22.8 8.4 7 6.4 10.7
Rentedekningsgrad -7.3 5.2 2.6 2.3 9.9
Gjeldsgrad 13.7 2.7 4.2 5.7 5.6
Total kapitalrentabilitet -70.4 22.4 12.6 11.8 30.3
Signatur
07.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex