Skeide Bil Og Traktor AS
Juridisk navn:  Skeide Bil Og Traktor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70010753
Skeide Skeide Fax: 70010753
6065 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 915920764
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/18/1973
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
27.91%
Egenkapital  
  
-14.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 76.000 204.000 197.000
Resultat: -31.000 -43.000 -115.000 239.000 -27.000
Egenkapital: 190.000 221.000 263.000 378.000 198.000
Regnskap for  Skeide Bil Og Traktor AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 76.000 204.000 197.000
Driftskostnader -31.000 -43.000 -190.000 35.000 -225.000
Driftsresultat -31.000 -43.000 -115.000 239.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -31.000 -43.000 -115.000 239.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0 -59.000 4.000
Årsresultat -31.000 -43.000 -115.000 180.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 69.000 76.000 87.000 121.000
Sum omløpsmidler 128.000 157.000 188.000 349.000 190.000
Sum eiendeler 190.000 226.000 264.000 436.000 311.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 121.000 163.000 278.000 98.000
Sum egenkapital 190.000 221.000 263.000 378.000 198.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 0 58.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 190.000 226.000 263.000 436.000 311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 76.000 204.000 197.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 76.000 204.000 197.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 78.000 0
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -9.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -36.000 -183.000 -34.000 -213.000
Driftskostnader -31.000 -43.000 -190.000 35.000 -225.000
Driftsresultat -31.000 -43.000 -115.000 239.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 -43.000 -115.000 180.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 34.000 34.000 34.000 59.000
Fast eiendom 28.000 35.000 42.000 49.000 56.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 28.000 35.000 42.000 49.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 62.000 69.000 76.000 87.000 121.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 122.000 43.000
Andre fordringer 5.000 9.000 56.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 123.000 148.000 131.000 227.000 147.000
Sum omløpsmidler 128.000 157.000 188.000 349.000 190.000
Sum eiendeler 190.000 226.000 264.000 436.000 311.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 121.000 163.000 278.000 98.000
Sum egenkapital 190.000 221.000 263.000 378.000 198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 0 13.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 34.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 5.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 7.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 0 58.000 113.000
Sum gjeld og egenkapital 190.000 226.000 263.000 436.000 311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 128.000 152.000 188.000 291.000 77.000
Likviditetsgrad 1 31.4 6 1.7
Likviditetsgrad 2 0 31.4 0 6 1.7
Soliditet 1 97.8 1 86.7 63.7
Resultatgrad -151.3 117.2 -14.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -16.3 -43.7 54.8 -8.7
Signatur
23.12.2016
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR KVAR FOR SEG.
Prokurister
23.12.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex