Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skedsmo Bowling AS
Juridisk navn:  Skedsmo Bowling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71240000
Furuholtet 30A c/o Skedsmohallen Leiraveien 2 Fax: 71240001
2020 Skedsmokorset 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 966983698
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Myhrers Rtb As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.9%
Resultat  
  
-25.79%
Egenkapital  
  
35.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 921.000 1.011.000 1.866.000 1.697.000 1.554.000
Resultat: 187.000 252.000 178.000 137.000 235.000
Egenkapital: 260.000 192.000 196.000 208.000 203.000
Regnskap for  Skedsmo Bowling AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 921.000 1.011.000 1.866.000 1.697.000 1.554.000
Driftskostnader -737.000 -761.000 -1.691.000 -1.562.000 -1.322.000
Driftsresultat 184.000 250.000 176.000 135.000 233.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 187.000 252.000 178.000 137.000 235.000
Skattekostnad -19.000 -55.000 -40.000 -32.000 -57.000
Årsresultat 168.000 197.000 138.000 104.000 178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 56.000 27.000 46.000 41.000
Sum omløpsmidler 695.000 671.000 525.000 526.000 381.000
Sum eiendeler 726.000 727.000 552.000 572.000 422.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 92.000 96.000 108.000 103.000
Sum egenkapital 260.000 192.000 196.000 208.000 203.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 466.000 534.000 356.000 365.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 726.000 726.000 552.000 573.000 422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 708.000 867.000 1.866.000 1.697.000 1.554.000
Andre inntekter 212.000 144.000 0 0 0
Driftsinntekter 921.000 1.011.000 1.866.000 1.697.000 1.554.000
Varekostnad -126.000 -202.000 -307.000 -253.000 -216.000
Lønninger -268.000 -226.000 -955.000 -952.000 -789.000
Avskrivning -27.000 -6.000 -21.000 -6.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -316.000 -327.000 -408.000 -351.000 -316.000
Driftskostnader -737.000 -761.000 -1.691.000 -1.562.000 -1.322.000
Driftsresultat 184.000 250.000 176.000 135.000 233.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 -200.000 -150.000 -100.000 0
Årsresultat 168.000 197.000 138.000 104.000 178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 6.000 9.000 8.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 22.000 49.000 18.000 38.000 30.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 22.000 49.000 18.000 38.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 56.000 27.000 46.000 41.000
Varebeholdning 22.000 18.000 45.000 48.000 43.000
Kundefordringer 7.000 20.000 13.000 18.000
Andre fordringer 37.000 58.000 6.000 5.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 628.000 595.000 454.000 460.000 310.000
Sum omløpsmidler 695.000 671.000 525.000 526.000 381.000
Sum eiendeler 726.000 727.000 552.000 572.000 422.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 92.000 96.000 108.000 103.000
Sum egenkapital 260.000 192.000 196.000 208.000 203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 15.000 17.000 24.000 9.000
Betalbar skatt 21.000 53.000 41.000 29.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000 1.000 56.000 90.000 56.000
Utbytte -100.000 -200.000 -150.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 265.000 92.000 121.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 466.000 534.000 356.000 365.000 219.000
Sum gjeld og egenkapital 726.000 726.000 552.000 573.000 422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 229.000 137.000 169.000 161.000 162.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.5 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.3 1.3 1.5
Soliditet 35.8 26.4 35.5 36.3 48.1
Resultatgrad 20.0 24.7 9.4 8 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 2.8 1.8 1.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 25.6 34.7 32.2 23.9 55.7
Signatur
26.08.2021
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
26.08.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex