Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skarpnesset Gård As
Juridisk navn:  Skarpnesset Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71543760
Selbuvegen 1348 Selbuvegen 1348 Fax: 73509620
7519 Elvarli 7519 Elvarli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 991479287
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomitjenesten.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.37%
Resultat  
  
111.99%
Egenkapital  
  
24.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 173.000 311.000 1.798.000 2.152.000 405.000
Resultat: 68.000 -567.000 -70.000 1.238.000 -503.000
Egenkapital: -205.000 -273.000 293.000 364.000 -875.000
Regnskap for  Skarpnesset Gård As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 173.000 311.000 1.798.000 2.152.000 405.000
Driftskostnader -108.000 -890.000 -1.869.000 -913.000 -908.000
Driftsresultat 66.000 -578.000 -72.000 1.240.000 -503.000
Finansinntekter 2.000 12.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 2.000 12.000 1.000 -2.000 0
Resultat før skatt 68.000 -567.000 -70.000 1.238.000 -503.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 68.000 -567.000 -70.000 1.238.000 -503.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 1.032.000 773.000 1.112.000
Sum omløpsmidler 92.000 760.000 421.000 589.000 313.000
Sum eiendeler 124.000 760.000 1.453.000 1.362.000 1.425.000
Sum opptjent egenkapital -305.000 -373.000 193.000 264.000 -975.000
Sum egenkapital -205.000 -273.000 293.000 364.000 -875.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 329.000 1.034.000 1.160.000 998.000 2.300.000
Sum gjeld og egenkapital 124.000 761.000 1.453.000 1.362.000 1.425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 173.000 267.000 1.582.000 593.000 232.000
Andre inntekter 44.000 216.000 1.559.000 173.000
Driftsinntekter 173.000 311.000 1.798.000 2.152.000 405.000
Varekostnad -15.000 -30.000 -1.371.000 -96.000 -146.000
Lønninger -30.000 -87.000 -218.000 -98.000
Avskrivning -4.000 -139.000 -156.000 -170.000 -134.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -544.000 -381.000 -429.000 -530.000
Driftskostnader -108.000 -890.000 -1.869.000 -913.000 -908.000
Driftsresultat 66.000 -578.000 -72.000 1.240.000 -503.000
Finansinntekter 2.000 12.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 2.000 12.000 1.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 68.000 -567.000 -70.000 1.238.000 -503.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 258.000
Maskiner anlegg 32.000 37.000 64.000 91.000
Driftsløsøre 995.000 709.000 734.000
Sum varige driftsmidler 32.000 1.032.000 773.000 1.083.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 29.000
Sum anleggsmidler 32.000 1.032.000 773.000 1.112.000
Varebeholdning 147.000 56.000 71.000
Kundefordringer 14.000 647.000 58.000 158.000 10.000
Andre fordringer 61.000 2.000 6.000 149.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 78.000 52.000 214.000 368.000 83.000
Sum omløpsmidler 92.000 760.000 421.000 589.000 313.000
Sum eiendeler 124.000 760.000 1.453.000 1.362.000 1.425.000
Sum opptjent egenkapital -305.000 -373.000 193.000 264.000 -975.000
Sum egenkapital -205.000 -273.000 293.000 364.000 -875.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -19.000 22.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 1.000 221.000 99.000 2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 308.000 1.051.000 917.000 896.000 2.298.000
Sum kortsiktig gjeld 329.000 1.034.000 1.160.000 998.000 2.300.000
Sum gjeld og egenkapital 124.000 761.000 1.453.000 1.362.000 1.425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -237.000 -274.000 -739.000 -409.000 -1.987.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.7 0.4 0.6 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7 0.2 0.5 0.1
Soliditet -165.3 -35.9 20.2 26.7 -61.4
Resultatgrad 38.2 -185.9 57.6 -124.2
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad -1.6 -3.8 4 2.7 -2.6
Total kapitalrentabilitet 54.8 -74.4 -4.9 9 -35.3
Signatur
26.08.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex