Skalldyret As
Juridisk navn:  Skalldyret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Abelnes 60 Abelnes 60 Fax:
4404 Flekkefjord 4404 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 822956742
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/24/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.02%
Resultat  
  
-256.35%
Egenkapital  
  
-812.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 564.000 1.085.000
Resultat: -1.486.000 -417.000
Egenkapital: -1.303.000 183.000
Regnskap for  Skalldyret As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 564.000 1.085.000
Driftskostnader -1.931.000 -1.465.000
Driftsresultat -1.367.000 -380.000
Finansinntekter 9.000 0
Finanskostnader -128.000 -37.000
Finans -119.000 -37.000
Resultat før skatt -1.486.000 -417.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.486.000 -417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.520.000 3.420.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 868.000
Sum eiendeler 4.730.000 4.288.000
Sum opptjent egenkapital -1.903.000 -417.000
Sum egenkapital -1.303.000 183.000
Sum langsiktig gjeld 2.675.000 2.997.000
Sum kortsiktig gjeld 3.357.000 1.108.000
Sum gjeld og egenkapital 4.729.000 4.288.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 564.000 1.085.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 564.000 1.085.000
Varekostnad -33.000 -79.000
Lønninger -732.000 -539.000
Avskrivning -273.000 -159.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -893.000 -688.000
Driftskostnader -1.931.000 -1.465.000
Driftsresultat -1.367.000 -380.000
Finansinntekter 9.000 0
Finanskostnader -128.000 -37.000
Finans -119.000 -37.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -1.486.000 -417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 408.000 75.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 3.520.000 3.420.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 3.520.000 3.420.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 47.000 19.000
Andre fordringer 380.000 235.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 782.000 614.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 868.000
Sum eiendeler 4.730.000 4.288.000
Sum opptjent egenkapital -1.903.000 -417.000
Sum egenkapital -1.303.000 183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.650.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 2.675.000 2.997.000
Leverandørgjeld 586.000 34.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 25.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 3.357.000 1.108.000
Sum gjeld og egenkapital 4.729.000 4.288.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.147.000 -240.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8
Soliditet -27.6 4.3
Resultatgrad -242.4
Rentedekningsgrad -10.7 -10.3
Gjeldsgrad -4.6 22.4
Total kapitalrentabilitet -28.7 -8.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex