Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skalldyret As
Juridisk navn:  Skalldyret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Abelnes 60 Abelnes 60 Fax:
4404 Flekkefjord 4404 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 822956742
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 5/24/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.11%
Resultat  
  
-72.75%
Egenkapital  
  
-197.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 366.000 564.000 1.085.000
Resultat: -2.567.000 -1.486.000 -417.000
Egenkapital: -3.870.000 -1.303.000 183.000
Regnskap for  Skalldyret As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 366.000 564.000 1.085.000
Driftskostnader -2.813.000 -1.931.000 -1.465.000
Driftsresultat -2.448.000 -1.367.000 -380.000
Finansinntekter 10.000 9.000 0
Finanskostnader -129.000 -128.000 -37.000
Finans -119.000 -119.000 -37.000
Resultat før skatt -2.567.000 -1.486.000 -417.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -2.567.000 -1.486.000 -417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.499.000 3.520.000 3.420.000
Sum omløpsmidler 372.000 1.210.000 868.000
Sum eiendeler 3.871.000 4.730.000 4.288.000
Sum opptjent egenkapital -4.470.000 -1.903.000 -417.000
Sum egenkapital -3.870.000 -1.303.000 183.000
Sum langsiktig gjeld 3.344.000 2.675.000 2.997.000
Sum kortsiktig gjeld 4.397.000 3.357.000 1.108.000
Sum gjeld og egenkapital 3.871.000 4.729.000 4.288.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 366.000 564.000 1.085.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 366.000 564.000 1.085.000
Varekostnad -3.000 -33.000 -79.000
Lønninger -785.000 -732.000 -539.000
Avskrivning -323.000 -273.000 -159.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.702.000 -893.000 -688.000
Driftskostnader -2.813.000 -1.931.000 -1.465.000
Driftsresultat -2.448.000 -1.367.000 -380.000
Finansinntekter 10.000 9.000 0
Finanskostnader -129.000 -128.000 -37.000
Finans -119.000 -119.000 -37.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -2.567.000 -1.486.000 -417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 621.000 408.000 75.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 3.499.000 3.520.000 3.420.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 3.499.000 3.520.000 3.420.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 37.000 47.000 19.000
Andre fordringer 284.000 380.000 235.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 51.000 782.000 614.000
Sum omløpsmidler 372.000 1.210.000 868.000
Sum eiendeler 3.871.000 4.730.000 4.288.000
Sum opptjent egenkapital -4.470.000 -1.903.000 -417.000
Sum egenkapital -3.870.000 -1.303.000 183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.661.000 2.650.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 3.344.000 2.675.000 2.997.000
Leverandørgjeld 560.000 586.000 34.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 58.000 37.000 25.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 118.000 84.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 4.397.000 3.357.000 1.108.000
Sum gjeld og egenkapital 3.871.000 4.729.000 4.288.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.025.000 -2.147.000 -240.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.8
Soliditet -100.0 -27.6 4.3
Resultatgrad -668.9 -242.4
Rentedekningsgrad -19.0 -10.7 -10.3
Gjeldsgrad -2.0 -4.6 22.4
Total kapitalrentabilitet -63.0 -28.7 -8.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex