Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skalldyrekspressen As
Juridisk navn:  Skalldyrekspressen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Odvar Solbergs vei 170 Odvar Solbergs vei 170 Fax:
0973 Oslo 973 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922715513
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/10/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skills Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-180%
Egenkapital  
  
-392%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 967.000 0 96.000
Resultat: -98.000 -35.000 38.000
Egenkapital: -73.000 25.000 60.000
Regnskap for  Skalldyrekspressen As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 967.000 0 96.000
Driftskostnader -1.065.000 -35.000 -58.000
Driftsresultat -98.000 -35.000 38.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -98.000 -35.000 38.000
Skattekostnad 0 -8.000
Årsresultat -98.000 -35.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 0 0
Sum omløpsmidler 216.000 38.000 69.000
Sum eiendeler 315.000 38.000 69.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -5.000 30.000
Sum egenkapital -73.000 25.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 388.000 13.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 38.000 69.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 967.000 0 96.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 967.000 0 96.000
Varekostnad -629.000 0 -3.000
Lønninger -184.000 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -252.000 -35.000 -55.000
Driftskostnader -1.065.000 -35.000 -58.000
Driftsresultat -98.000 -35.000 38.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -98.000 -35.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 99.000 0 0
Sum varige driftsmidler 99.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 99.000 0 0
Varebeholdning 15.000 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 150.000 0 4.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 51.000 38.000 64.000
Sum omløpsmidler 216.000 38.000 69.000
Sum eiendeler 315.000 38.000 69.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -5.000 30.000
Sum egenkapital -73.000 25.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 127.000 8.000 0
Betalbar skatt 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 28.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 234.000 5.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 388.000 13.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 38.000 69.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -172.000 25.000 60.000
Likviditetsgrad 1 0.6 2.9 7.7
Likviditetsgrad 2 0.5 2.9 7.7
Soliditet -23.2 65.8 8
Resultatgrad -10.1 39.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -5.3 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet -31.1 -92.1 55.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex