Skalldyrboden As
Juridisk navn:  Skalldyrboden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grimseidholmen 59 Grimseidholmen 59 Fax:
5239 Rådal 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 927125498
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/15/2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Simpson Data V/Truls Simpson
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 296.000
Resultat: -63.000
Egenkapital: -19.000
Regnskap for  Skalldyrboden As
Resultat 2021
Driftsinntekter 296.000
Driftskostnader -358.000
Driftsresultat -63.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -63.000
Skattekostnad 14.000
Årsresultat -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000
Sum omløpsmidler 70.000
Sum eiendeler 100.000
Sum opptjent egenkapital -49.000
Sum egenkapital -19.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 119.000
Sum gjeld og egenkapital 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 296.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 296.000
Varekostnad -304.000
Lønninger
Avskrivning -8.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -46.000
Driftskostnader -358.000
Driftsresultat -63.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 14.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 17.000
Sum varige driftsmidler 17.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 30.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 41.000
Sum investeringer
Kasse, bank 29.000
Sum omløpsmidler 70.000
Sum eiendeler 100.000
Sum opptjent egenkapital -49.000
Sum egenkapital -19.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 53.000
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld -1.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 66.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000
Sum gjeld og egenkapital 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -49.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet -19.0
Resultatgrad -21.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -6.3
Total kapitalrentabilitet -63.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex