Skalldyr Norge As
Juridisk navn:  Skalldyr Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95558536
Abelnes 60 Abelnes 60 Fax:
4404 Flekkefjord 4404 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 916982240
Aksjekapital: 1.250.000 NOK
Etableringsdato: 2/11/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.94%
Resultat  
  
37.06%
Egenkapital  
  
38.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.000 3.523.000 10.425.000 7.977.000 4.965.000
Resultat: -107.000 -170.000 -1.154.000 -1.111.000 -379.000
Egenkapital: 703.000 509.000 188.000 103.000 871.000
Regnskap for  Skalldyr Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.000 3.523.000 10.425.000 7.977.000 4.965.000
Driftskostnader -109.000 -3.609.000 -11.566.000 -9.079.000 -5.331.000
Driftsresultat -107.000 -87.000 -1.140.000 -1.102.000 -367.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -84.000 -13.000 -9.000 -12.000
Finans -84.000 -13.000 -9.000 -12.000
Resultat før skatt -107.000 -170.000 -1.154.000 -1.111.000 -379.000
Skattekostnad -317.000 37.000 239.000 343.000 0
Årsresultat -424.000 -133.000 -915.000 -768.000 -379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 491.000 1.162.000 1.088.000 857.000
Sum omløpsmidler 2.079.000 1.587.000 2.087.000 519.000 640.000
Sum eiendeler 2.079.000 2.078.000 3.249.000 1.607.000 1.497.000
Sum opptjent egenkapital -547.000 -741.000 -1.062.000 -1.147.000 -379.000
Sum egenkapital 703.000 509.000 188.000 103.000 871.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 382.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.376.000 1.569.000 3.061.000 1.122.000 626.000
Sum gjeld og egenkapital 2.079.000 2.078.000 3.249.000 1.607.000 1.497.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 3.523.000 10.425.000 7.977.000 4.965.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.000 3.523.000 10.425.000 7.977.000 4.965.000
Varekostnad -2.717.000 -7.685.000 -6.762.000 -4.052.000
Lønninger -39.000 -534.000 -1.424.000 -658.000
Avskrivning -53.000 -65.000 -112.000 -61.000
Nedskrivning 0 -100.000 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -800.000 -3.182.000 -781.000 -560.000
Driftskostnader -109.000 -3.609.000 -11.566.000 -9.079.000 -5.331.000
Driftsresultat -107.000 -87.000 -1.140.000 -1.102.000 -367.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -84.000 -13.000 -9.000 -12.000
Finans -84.000 -13.000 -9.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -424.000 -133.000 -915.000 -768.000 -379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 100.000 0
Sum Immatrielle midler 491.000 582.000 443.000 140.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 581.000 645.000 717.000
Sum varige driftsmidler 0 581.000 645.000 717.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 491.000 1.162.000 1.088.000 857.000
Varebeholdning 0 0 132.000 225.000
Kundefordringer 402.000 736.000 247.000 277.000
Andre fordringer 18.000 1.078.000 47.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 585.000 272.000 94.000 132.000
Sum omløpsmidler 2.079.000 1.587.000 2.087.000 519.000 640.000
Sum eiendeler 2.079.000 2.078.000 3.249.000 1.607.000 1.497.000
Sum opptjent egenkapital -547.000 -741.000 -1.062.000 -1.147.000 -379.000
Sum egenkapital 703.000 509.000 188.000 103.000 871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.365.000 1.355.000 2.200.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 382.000 0
Leverandørgjeld 11.000 151.000 210.000 820.000 420.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 58.000 215.000 63.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 436.000 238.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 1.376.000 1.569.000 3.061.000 1.122.000 626.000
Sum gjeld og egenkapital 2.079.000 2.078.000 3.249.000 1.607.000 1.497.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 703.000 18.000 -974.000 -603.000 14.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 0.7 0.5 1
Likviditetsgrad 2 1.5 1 0.7 0.3 0.7
Soliditet 33.8 24.5 5.8 6.4 58.2
Resultatgrad -5.350.0 -2.5 -10.9 -13.8 -7.4
Rentedekningsgrad -87.7 -122.4 -30.6
Gjeldsgrad 2.0 3.1 16.3 14.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -5.1 -4.2 -35.1 -68.6 -24.5
Signatur
20.08.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex