Skagerak Ørret As
Juridisk navn:  Skagerak Ørret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35990269
C/O Tom Einar Andersen Kilsveien 33 C/O Tom Einar Andersen Kilsveien 33 Fax:
3766 Sannidal 3766 Sannidal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 931959417
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1982 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Løkkebakken Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
5220%
Resultat  
  
309.3%
Egenkapital  
  
22.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 532.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Resultat: 90.000 -43.000 -32.000 -103.000 -36.000
Egenkapital: -243.000 -313.000 -389.000 -356.000 -254.000
Regnskap for  Skagerak Ørret As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 532.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Driftskostnader -442.000 -53.000 -43.000 -113.000 -46.000
Driftsresultat 90.000 -43.000 -32.000 -103.000 -36.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 90.000 -43.000 -32.000 -103.000 -36.000
Skattekostnad -20.000 119.000 0 0 0
Årsresultat 70.000 76.000 -32.000 -103.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 379.000 417.000 316.000 334.000 353.000
Sum omløpsmidler 112.000 12.000 16.000 8.000 28.000
Sum eiendeler 491.000 429.000 332.000 342.000 381.000
Sum opptjent egenkapital -593.000 -663.000 -739.000 -706.000 -604.000
Sum egenkapital -243.000 -313.000 -389.000 -356.000 -254.000
Sum langsiktig gjeld 673.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 742.000 721.000 699.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 491.000 429.000 332.000 343.000 381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 532.000 0 0 0 0
Andre inntekter 10.000 10.000 10.000 10.000
Driftsinntekter 532.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Varekostnad -34.000 0 0 0 0
Lønninger -261.000 0 0 0 0
Avskrivning -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -35.000 -25.000 -95.000 -28.000
Driftskostnader -442.000 -53.000 -43.000 -113.000 -46.000
Driftsresultat 90.000 -43.000 -32.000 -103.000 -36.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 76.000 -32.000 -103.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 99.000 119.000 0 0 0
Fast eiendom 280.000 298.000 316.000 334.000 353.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 280.000 298.000 316.000 334.000 353.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 379.000 417.000 316.000 334.000 353.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 10.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 102.000 12.000 16.000 8.000 28.000
Sum omløpsmidler 112.000 12.000 16.000 8.000 28.000
Sum eiendeler 491.000 429.000 332.000 342.000 381.000
Sum opptjent egenkapital -593.000 -663.000 -739.000 -706.000 -604.000
Sum egenkapital -243.000 -313.000 -389.000 -356.000 -254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 673.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 741.000 721.000 699.000 635.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 742.000 721.000 699.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 491.000 429.000 332.000 343.000 381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 -730.000 -705.000 -691.000 -607.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 1.8 0 0 0 0
Soliditet -49.5 -117.2 -103.8 -66.7
Resultatgrad 16.9 -
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.0 -2.4 -1.9 -2.5
Total kapitalrentabilitet 18.3 -9.6 -9.4
Signatur
14.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex