Skafså Kraftverk Ans
Juridisk navn:  Skafså Kraftverk Ans
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35075757
Høydalsmovegen 815 Høydalsmovegen 815 Fax: 35075758
3891 Høydalsmo 3891 Høydalsmo
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tokke
Org.nr: 840044262
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/27/1948
Foretakstype: ANS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.35%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.245.000 25.929.000 27.217.000 23.132.000 23.335.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Regnskap for  Skafså Kraftverk Ans
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.245.000 25.929.000 27.217.000 23.132.000 23.335.000
Driftskostnader -23.374.000 -26.073.000 -27.352.000 -23.267.000 -23.481.000
Driftsresultat -129.000 -144.000 -135.000 -135.000 -146.000
Finansinntekter 129.000 144.000 135.000 135.000 146.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 129.000 144.000 135.000 135.000 146.000
Resultat før skatt 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.204.000 8.953.000 4.173.000 8.625.000 6.883.000
Sum eiendeler 6.204.000 8.953.000 4.173.000 8.625.000 6.883.000
Sum opptjent egenkapital 1.000.000 1.000.000 0 0 0
Sum egenkapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.204.000 7.953.000 3.173.000 7.625.000 5.883.000
Sum gjeld og egenkapital 6.204.000 8.953.000 4.173.000 8.625.000 6.883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.857.000 25.213.000 26.662.000 22.473.000 22.481.000
Andre inntekter 1.388.000 716.000 555.000 659.000 854.000
Driftsinntekter 23.245.000 25.929.000 27.217.000 23.132.000 23.335.000
Varekostnad -5.208.000 -7.167.000 -8.668.000 -5.453.000 -5.355.000
Lønninger -6.171.000 -6.638.000 -7.258.000 -6.054.000 -6.588.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.995.000 -12.268.000 -11.426.000 -11.760.000 -11.538.000
Driftskostnader -23.374.000 -26.073.000 -27.352.000 -23.267.000 -23.481.000
Driftsresultat -129.000 -144.000 -135.000 -135.000 -146.000
Finansinntekter 129.000 144.000 135.000 135.000 146.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 129.000 144.000 135.000 135.000 146.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.497.000 7.113.000 2.457.000 6.539.000 6.070.000
Andre fordringer 1.480.000 1.020.000 91.000 404.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.227.000 820.000 1.625.000 1.682.000 799.000
Sum omløpsmidler 6.204.000 8.953.000 4.173.000 8.625.000 6.883.000
Sum eiendeler 6.204.000 8.953.000 4.173.000 8.625.000 6.883.000
Sum opptjent egenkapital 1.000.000 1.000.000 0 0 0
Sum egenkapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.867.000 4.825.000 1.343.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.884.000 2.636.000 1.324.000 4.308.000 4.348.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 453.000 492.000 506.000 492.000 534.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.825.000 1.001.000
Sum kortsiktig gjeld 5.204.000 7.953.000 3.173.000 7.625.000 5.883.000
Sum gjeld og egenkapital 6.204.000 8.953.000 4.173.000 8.625.000 6.883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.3 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.3 1.1 1.2
Soliditet 16.1 11.2 2 11.6 14.5
Resultatgrad -0.6 -0.6 -0.5 -0.6 -0.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.2 8 3.2 7.6 5.9
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0
Signatur
17.09.2021
SELSKAPET FORPLIKTES VED UNDERSKRIFT AV FUNGERENDE FORMANN
OG ET ANNET STYREMEDLEM I FORENING.
Prokurister
17.09.2021
PROKURA HVER FOR SEG
OFTE ASLAK A
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex