Sjoa Rafting AS
Juridisk navn:  Sjoa Rafting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61236170
Heidalsvegen 736 Heidalsvegen 736 Fax: 61231900
2677 Nedre Heidal 2677 Nedre Heidal
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 966911484
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 6/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Ringebu As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.17%
Resultat  
  
849.35%
Egenkapital  
  
63.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.969.000 7.215.000 7.740.000 7.605.000 7.471.000
Resultat: 2.193.000 231.000 -138.000 495.000 515.000
Egenkapital: 4.383.000 2.683.000 2.513.000 2.651.000 2.273.000
Regnskap for  Sjoa Rafting AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.969.000 7.215.000 7.740.000 7.605.000 7.471.000
Driftskostnader -7.754.000 -6.941.000 -7.854.000 -7.117.000 -6.956.000
Driftsresultat 2.215.000 273.000 -114.000 488.000 515.000
Finansinntekter 23.000 25.000 24.000 27.000 36.000
Finanskostnader -46.000 -67.000 -49.000 -21.000 -36.000
Finans -23.000 -42.000 -25.000 6.000 0
Resultat før skatt 2.193.000 231.000 -138.000 495.000 515.000
Skattekostnad -493.000 -60.000 0 -117.000 -114.000
Årsresultat 1.700.000 170.000 -138.000 378.000 401.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.604.000 5.865.000 5.556.000 5.049.000 4.868.000
Sum omløpsmidler 2.094.000 585.000 749.000 846.000 707.000
Sum eiendeler 7.698.000 6.450.000 6.305.000 5.895.000 5.575.000
Sum opptjent egenkapital 4.283.000 2.583.000 2.413.000 2.551.000 2.173.000
Sum egenkapital 4.383.000 2.683.000 2.513.000 2.651.000 2.273.000
Sum langsiktig gjeld 1.967.000 2.375.000 1.817.000 2.095.000 2.119.000
Sum kortsiktig gjeld 1.349.000 1.391.000 1.976.000 1.149.000 1.182.000
Sum gjeld og egenkapital 7.699.000 6.449.000 6.306.000 5.895.000 5.574.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.154.000 6.556.000 7.098.000 7.023.000 6.877.000
Andre inntekter 816.000 659.000 642.000 582.000 594.000
Driftsinntekter 9.969.000 7.215.000 7.740.000 7.605.000 7.471.000
Varekostnad -946.000 -714.000 -935.000 -888.000 -951.000
Lønninger -4.133.000 -3.787.000 -4.286.000 -3.649.000 -3.785.000
Avskrivning -564.000 -510.000 -419.000 -367.000 -353.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.111.000 -1.930.000 -2.214.000 -2.213.000 -1.867.000
Driftskostnader -7.754.000 -6.941.000 -7.854.000 -7.117.000 -6.956.000
Driftsresultat 2.215.000 273.000 -114.000 488.000 515.000
Finansinntekter 23.000 25.000 24.000 27.000 36.000
Finanskostnader -46.000 -67.000 -49.000 -21.000 -36.000
Finans -23.000 -42.000 -25.000 6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.700.000 170.000 -138.000 378.000 401.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 113.000 105.000 62.000 0 0
Fast eiendom 4.578.000 4.725.000 4.900.000 4.280.000 4.074.000
Maskiner anlegg 0 3.000 11.000 19.000
Driftsløsøre 913.000 1.035.000 582.000 748.000 764.000
Sum varige driftsmidler 5.491.000 5.760.000 5.484.000 5.038.000 4.857.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 5.604.000 5.865.000 5.556.000 5.049.000 4.868.000
Varebeholdning 31.000 34.000 26.000 52.000 47.000
Kundefordringer 107.000 98.000 225.000 146.000 138.000
Andre fordringer 309.000 159.000 205.000 200.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.647.000 294.000 293.000 449.000 425.000
Sum omløpsmidler 2.094.000 585.000 749.000 846.000 707.000
Sum eiendeler 7.698.000 6.450.000 6.305.000 5.895.000 5.575.000
Sum opptjent egenkapital 4.283.000 2.583.000 2.413.000 2.551.000 2.173.000
Sum egenkapital 4.383.000 2.683.000 2.513.000 2.651.000 2.273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 634.000 868.000 0 171.000
Sum langsiktig gjeld 1.967.000 2.375.000 1.817.000 2.095.000 2.119.000
Leverandørgjeld 20.000 16.000 66.000 194.000 37.000
Betalbar skatt 501.000 52.000 0 117.000 114.000
Skyldig offentlige avgifter 208.000 219.000 50.000 81.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 619.000 470.000 992.000 758.000 826.000
Sum kortsiktig gjeld 1.349.000 1.391.000 1.976.000 1.149.000 1.182.000
Sum gjeld og egenkapital 7.699.000 6.449.000 6.306.000 5.895.000 5.574.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 745.000 -806.000 -1.227.000 -303.000 -475.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.4 0.4 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 1.5 0.4 0.4 0.7 0.6
Soliditet 56.9 41.6 39.9 4 40.8
Resultatgrad 22.2 3.8 -1.5 6.4 6.9
Rentedekningsgrad 48.2 4.1 -2.3 23.2 14.3
Gjeldsgrad 0.8 1.4 1.5 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 29.1 4.6 -1.4 8.7 9.9
Signatur
26.04.2021
HVERT ENKELT STYREMEDLEM OG DAGLIG LEDER.
Prokurister
26.04.2021
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex