Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjo Kommunikasjon AS
Juridisk navn:  Sjo Kommunikasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22447041
Strøket 8 Strøket 8 Fax: 22449787
1383 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 940681731
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/1/1986 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: inconsult as
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8%
Resultat  
  
-1.39%
Egenkapital  
  
15.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.908.000 4.248.000 3.937.000 3.688.000 3.046.000
Resultat: 922.000 935.000 988.000 870.000 985.000
Egenkapital: 126.000 109.000 283.000 229.000 173.000
Regnskap for  Sjo Kommunikasjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.908.000 4.248.000 3.937.000 3.688.000 3.046.000
Driftskostnader -2.988.000 -3.314.000 -2.948.000 -2.819.000 -2.062.000
Driftsresultat 921.000 935.000 988.000 868.000 984.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 922.000 935.000 988.000 870.000 985.000
Skattekostnad -205.000 -210.000 -234.000 -214.000 -250.000
Årsresultat 717.000 726.000 754.000 655.000 735.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 279.000 275.000 274.000 232.000 156.000
Sum omløpsmidler 1.230.000 1.424.000 1.377.000 1.206.000 1.389.000
Sum eiendeler 1.509.000 1.699.000 1.651.000 1.438.000 1.545.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 79.000 253.000 199.000 143.000
Sum egenkapital 126.000 109.000 283.000 229.000 173.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.382.000 1.591.000 1.368.000 1.209.000 1.371.000
Sum gjeld og egenkapital 1.508.000 1.700.000 1.651.000 1.438.000 1.544.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.902.000 4.248.000 3.963.000 3.670.000 3.038.000
Andre inntekter 6.000 0 -26.000 18.000 9.000
Driftsinntekter 3.908.000 4.248.000 3.937.000 3.688.000 3.046.000
Varekostnad -935.000 -1.089.000 -911.000 -892.000 -906.000
Lønninger -1.659.000 -1.728.000 -1.589.000 -1.421.000 -779.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -394.000 -497.000 -448.000 -506.000 -377.000
Driftskostnader -2.988.000 -3.314.000 -2.948.000 -2.819.000 -2.062.000
Driftsresultat 921.000 935.000 988.000 868.000 984.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -900.000 -700.000 -600.000 -600.000
Årsresultat 717.000 726.000 754.000 655.000 735.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum varige driftsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 269.000 265.000 264.000 221.000 146.000
Sum anleggsmidler 279.000 275.000 274.000 232.000 156.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 555.000 824.000 694.000 484.000 426.000
Andre fordringer 2.000 2.000 28.000 14.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 673.000 599.000 655.000 708.000 956.000
Sum omløpsmidler 1.230.000 1.424.000 1.377.000 1.206.000 1.389.000
Sum eiendeler 1.509.000 1.699.000 1.651.000 1.438.000 1.545.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 79.000 253.000 199.000 143.000
Sum egenkapital 126.000 109.000 283.000 229.000 173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 118.000 72.000 28.000 13.000 201.000
Betalbar skatt 205.000 210.000 234.000 214.000 250.000
Skyldig offentlige avgifter 208.000 244.000 251.000 246.000 248.000
Utbytte -700.000 -900.000 -700.000 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 151.000 164.000 156.000 136.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 1.382.000 1.591.000 1.368.000 1.209.000 1.371.000
Sum gjeld og egenkapital 1.508.000 1.700.000 1.651.000 1.438.000 1.544.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -152.000 -167.000 9.000 -3.000 18.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 1 1
Soliditet 8.4 6.4 17.1 15.9 11.2
Resultatgrad 23.6 2 25.1 23.5 32.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 11.0 14.6 4.8 5.3 7.9
Total kapitalrentabilitet 61.1 5 59.9 60.4 63.9
Signatur
17.01.2022
SIGNATUR
SJO NILS HENRIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex