Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjøsportbygget As
Juridisk navn:  Sjøsportbygget As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37261300
Storemyrheia 3 Storemyrheia 3 Fax:
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 994661787
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/8/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.91%
Resultat  
  
65.22%
Egenkapital  
  
-3.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 880.000 716.000 302.000 1.621.000 1.573.000
Resultat: -96.000 -276.000 -569.000 669.000 622.000
Egenkapital: 1.998.000 2.072.000 2.287.000 2.732.000 2.214.000
Regnskap for  Sjøsportbygget As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 880.000 716.000 302.000 1.621.000 1.573.000
Driftskostnader -690.000 -670.000 -565.000 -628.000 -608.000
Driftsresultat 190.000 46.000 -262.000 994.000 966.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -286.000 -322.000 -308.000 -325.000 -344.000
Finans -286.000 -322.000 -307.000 -324.000 -343.000
Resultat før skatt -96.000 -276.000 -569.000 669.000 622.000
Skattekostnad 21.000 61.000 125.000 -151.000 -155.000
Årsresultat -75.000 -215.000 -445.000 518.000 468.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.253.000 7.612.000 7.833.000 7.984.000 8.331.000
Sum omløpsmidler 281.000 546.000 947.000 1.910.000 1.394.000
Sum eiendeler 7.534.000 8.158.000 8.780.000 9.894.000 9.725.000
Sum opptjent egenkapital 997.000 1.071.000 1.286.000 1.731.000 1.213.000
Sum egenkapital 1.998.000 2.072.000 2.287.000 2.732.000 2.214.000
Sum langsiktig gjeld 5.525.000 5.950.000 6.375.000 6.800.000 7.252.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 135.000 117.000 361.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 7.534.000 8.157.000 8.779.000 9.893.000 9.725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 880.000 716.000 302.000 1.621.000 1.573.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 880.000 716.000 302.000 1.621.000 1.573.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -380.000 -371.000 -367.000 -364.000 -362.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -310.000 -299.000 -198.000 -264.000 -246.000
Driftskostnader -690.000 -670.000 -565.000 -628.000 -608.000
Driftsresultat 190.000 46.000 -262.000 994.000 966.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -286.000 -322.000 -308.000 -325.000 -344.000
Finans -286.000 -322.000 -307.000 -324.000 -343.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -75.000 -215.000 -445.000 518.000 468.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 223.000 202.000 141.000 16.000 0
Fast eiendom 7.030.000 7.410.000 7.692.000 7.967.000 8.331.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.030.000 7.410.000 7.692.000 7.967.000 8.331.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.253.000 7.612.000 7.833.000 7.984.000 8.331.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 154.000 261.000 269.000 20.000 20.000
Andre fordringer 23.000 126.000 19.000 36.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 159.000 658.000 1.854.000 1.340.000
Sum omløpsmidler 281.000 546.000 947.000 1.910.000 1.394.000
Sum eiendeler 7.534.000 8.158.000 8.780.000 9.894.000 9.725.000
Sum opptjent egenkapital 997.000 1.071.000 1.286.000 1.731.000 1.213.000
Sum egenkapital 1.998.000 2.072.000 2.287.000 2.732.000 2.214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.525.000 5.950.000 6.375.000 6.800.000 7.252.000
Leverandørgjeld 10.000 109.000 94.000 34.000 0
Betalbar skatt 0 0 194.000 175.000
Skyldig offentlige avgifter -26.000 0 0 60.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 26.000 23.000 73.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 135.000 117.000 361.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 7.534.000 8.157.000 8.779.000 9.893.000 9.725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 270.000 411.000 830.000 1.549.000 1.135.000
Likviditetsgrad 1 25.5 4 8.1 5.3 5.4
Likviditetsgrad 2 25.5 4 8.1 5.3 5.4
Soliditet 26.5 25.4 26.1 27.6 22.8
Resultatgrad 21.6 6.4 -86.8 61.3 61.4
Rentedekningsgrad 0.7 0.1 -0.9 3.1 2.8
Gjeldsgrad 2.8 2.9 2.8 2.6 3.4
Total kapitalrentabilitet 2.5 0.6 - 10.1 9.9
Signatur
03.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex