Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjølund As
Juridisk navn:  Sjølund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77606990
Kvaløyvegen 287 Kvaløyvegen 287 Fax:
9016 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 943045925
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.76%
Resultat  
  
13.65%
Egenkapital  
  
13.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.216.000 1.931.000 1.856.000 1.783.000 1.714.000
Resultat: 2.032.000 1.788.000 1.622.000 1.652.000 1.243.000
Egenkapital: 717.000 632.000 737.000 989.000 1.236.000
Regnskap for  Sjølund As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.216.000 1.931.000 1.856.000 1.783.000 1.714.000
Driftskostnader -184.000 -143.000 -234.000 -133.000 -463.000
Driftsresultat 2.032.000 1.788.000 1.622.000 1.650.000 1.252.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -10.000
Finans 0 1.000 1.000 2.000 -9.000
Resultat før skatt 2.032.000 1.788.000 1.622.000 1.652.000 1.243.000
Skattekostnad -447.000 -393.000 -375.000 -398.000 -313.000
Årsresultat 1.585.000 1.395.000 1.248.000 1.254.000 930.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.049.000 2.093.000 2.140.000 2.194.000 2.257.000
Sum omløpsmidler 614.000 439.000 474.000 686.000 282.000
Sum eiendeler 2.663.000 2.532.000 2.614.000 2.880.000 2.539.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 332.000 437.000 689.000 936.000
Sum egenkapital 717.000 632.000 737.000 989.000 1.236.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.945.000 1.899.000 1.877.000 1.891.000 1.303.000
Sum gjeld og egenkapital 2.662.000 2.531.000 2.614.000 2.880.000 2.539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 2.000
Andre inntekter 2.216.000 1.931.000 1.856.000 1.783.000 1.712.000
Driftsinntekter 2.216.000 1.931.000 1.856.000 1.783.000 1.714.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 4.000
Avskrivning -40.000 -41.000 -45.000 -50.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -102.000 -189.000 -83.000 -415.000
Driftskostnader -184.000 -143.000 -234.000 -133.000 -463.000
Driftsresultat 2.032.000 1.788.000 1.622.000 1.650.000 1.252.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -10.000
Finans 0 1.000 1.000 2.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0
Årsresultat 1.585.000 1.395.000 1.248.000 1.254.000 930.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 24.000 30.000 39.000 51.000
Fast eiendom 2.029.000 2.070.000 2.110.000 2.155.000 2.205.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.029.000 2.070.000 2.110.000 2.155.000 2.205.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.049.000 2.093.000 2.140.000 2.194.000 2.257.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 613.000 439.000 474.000 686.000 282.000
Sum omløpsmidler 614.000 439.000 474.000 686.000 282.000
Sum eiendeler 2.663.000 2.532.000 2.614.000 2.880.000 2.539.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 332.000 437.000 689.000 936.000
Sum egenkapital 717.000 632.000 737.000 989.000 1.236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 8.000
Betalbar skatt 443.000 387.000 365.000 386.000 364.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 12.000 12.000 4.000 930.000
Sum kortsiktig gjeld 1.945.000 1.899.000 1.877.000 1.891.000 1.303.000
Sum gjeld og egenkapital 2.662.000 2.531.000 2.614.000 2.880.000 2.539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.331.000 -1.460.000 -1.403.000 -1.205.000 -1.021.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2
Soliditet 26.9 2 28.2 34.3 48.7
Resultatgrad 91.7 92.6 87.4 92.5 7
Rentedekningsgrad 125.2
Gjeldsgrad 2.7 3 2.5 1.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 76.3 70.7 62.1 57.4 49.4
Signatur
03.11.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.11.2011
Prokura hver for seg:
Magnus Johan Hansen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex