Sigvartsen Transport AS
Juridisk navn:  Sigvartsen Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69138250
Postboks 124 Statsminister Torps Vei 49 Fax: 69138258
1701 Sarpsborg 1738 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 935362059
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 5/1/1984 1
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.32%
Resultat  
  
47.18%
Egenkapital  
  
-72.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.879.000 22.304.000 35.982.000 36.993.000 38.997.000
Resultat: -2.217.000 -4.197.000 1.636.000 630.000 1.177.000
Egenkapital: -4.757.000 -2.750.000 1.144.000 -270.000 -675.000
Regnskap for  Sigvartsen Transport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.879.000 22.304.000 35.982.000 36.993.000 38.997.000
Driftskostnader -18.672.000 -26.158.000 -34.056.000 -36.051.000 -37.520.000
Driftsresultat -1.793.000 -3.853.000 1.925.000 941.000 1.477.000
Finansinntekter 0 9.000 0 22.000 17.000
Finanskostnader -424.000 -353.000 -290.000 -334.000 -317.000
Finans -424.000 -344.000 -290.000 -312.000 -300.000
Resultat før skatt -2.217.000 -4.197.000 1.636.000 630.000 1.177.000
Skattekostnad 0 302.000 -321.000 -225.000 -288.000
Årsresultat -2.217.000 -3.895.000 1.414.000 405.000 889.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.725.000 4.246.000 5.359.000 5.318.000 5.730.000
Sum omløpsmidler 1.688.000 2.204.000 4.423.000 2.558.000 2.789.000
Sum eiendeler 4.413.000 6.450.000 9.782.000 7.876.000 8.519.000
Sum opptjent egenkapital -5.057.000 -3.050.000 844.000 -570.000 -975.000
Sum egenkapital -4.757.000 -2.750.000 1.144.000 -270.000 -675.000
Sum langsiktig gjeld 5.551.000 5.222.000 2.542.000 2.331.000 490.000
Sum kortsiktig gjeld 3.620.000 3.979.000 6.096.000 5.816.000 8.703.000
Sum gjeld og egenkapital 4.414.000 6.451.000 9.782.000 7.877.000 8.518.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.785.000 21.552.000 35.982.000 36.860.000 38.758.000
Andre inntekter 94.000 752.000 0 133.000 239.000
Driftsinntekter 16.879.000 22.304.000 35.982.000 36.993.000 38.997.000
Varekostnad -28.000 -6.000 -1.744.000 -1.157.000 -1.087.000
Lønninger -7.341.000 -11.054.000 -13.440.000 -13.977.000 -14.167.000
Avskrivning -943.000 -180.000 -164.000 -148.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.360.000 -14.918.000 -18.708.000 -20.769.000 -22.113.000
Driftskostnader -18.672.000 -26.158.000 -34.056.000 -36.051.000 -37.520.000
Driftsresultat -1.793.000 -3.853.000 1.925.000 941.000 1.477.000
Finansinntekter 0 9.000 0 22.000 17.000
Finanskostnader -424.000 -353.000 -290.000 -334.000 -317.000
Finans -424.000 -344.000 -290.000 -312.000 -300.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.217.000 -3.895.000 1.414.000 405.000 889.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.657.000 151.000 509.000 512.000 608.000
Sum varige driftsmidler 2.657.000 151.000 509.000 512.000 608.000
Sum finansielle anleggsmidler 68.000 4.094.000 4.851.000 4.806.000 5.122.000
Sum anleggsmidler 2.725.000 4.246.000 5.359.000 5.318.000 5.730.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.376.000 1.362.000 2.677.000 702.000 817.000
Andre fordringer 68.000 413.000 1.147.000 1.295.000 1.370.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 245.000 429.000 598.000 561.000 601.000
Sum omløpsmidler 1.688.000 2.204.000 4.423.000 2.558.000 2.789.000
Sum eiendeler 4.413.000 6.450.000 9.782.000 7.876.000 8.519.000
Sum opptjent egenkapital -5.057.000 -3.050.000 844.000 -570.000 -975.000
Sum egenkapital -4.757.000 -2.750.000 1.144.000 -270.000 -675.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 302.000 402.000 490.000
Gjeld til kredittinstitutt 891.000 826.000 1.306.000 781.000 2.725.000
Sum langsiktig gjeld 5.551.000 5.222.000 2.542.000 2.331.000 490.000
Leverandørgjeld 1.035.000 1.236.000 1.781.000 2.195.000 2.007.000
Betalbar skatt -51.000 -51.000 504.000 234.000 431.000
Skyldig offentlige avgifter 690.000 925.000 1.442.000 1.466.000 2.104.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.055.000 1.043.000 1.063.000 1.139.000 1.436.000
Sum kortsiktig gjeld 3.620.000 3.979.000 6.096.000 5.816.000 8.703.000
Sum gjeld og egenkapital 4.414.000 6.451.000 9.782.000 7.877.000 8.518.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.932.000 -1.775.000 -1.673.000 -3.258.000 -5.914.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.7 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.7 0.4 0.4
Soliditet -107.8 -42.6 11.7 -3.4 -7.9
Resultatgrad -10.6 -17.3 5.3 2.5 3.8
Rentedekningsgrad -4.2 -10.9 6.6 2.8 4.7
Gjeldsgrad -1.9 -3.3 7.6 -30.2 -13.6
Total kapitalrentabilitet -40.6 -59.6 19.7 12.2 17.5
Signatur
10.05.2019
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.04.2013
PROKURA HVER FOR SEG
JOHN THORGER SIGVARTSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex