Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sigvartsen Holding As
Juridisk navn:  Sigvartsen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Platåveien 4A Platåveien 4A Fax:
0489 Oslo 489 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911574071
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Asr Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100.45%
Egenkapital  
  
-6.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -96.000 21.510.000 4.087.000 2.695.000 1.287.000
Egenkapital: 24.814.000 26.414.000 8.124.000 4.114.000 1.582.000
Regnskap for  Sigvartsen Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -58.000 -50.000 -43.000 -41.000 -33.000
Driftsresultat -58.000 -50.000 -43.000 -41.000 -33.000
Finansinntekter -31.000 21.626.000 4.265.000 2.736.000 1.320.000
Finanskostnader -8.000 -66.000 -134.000 0 0
Finans -39.000 21.560.000 4.131.000 2.736.000 1.320.000
Resultat før skatt -96.000 21.510.000 4.087.000 2.695.000 1.287.000
Skattekostnad 12.000 -4.000 -26.000 -8.000 0
Årsresultat -84.000 21.506.000 4.061.000 2.687.000 1.287.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.632.000 13.200.000 1.337.000 382.000 382.000
Sum omløpsmidler 21.263.000 13.220.000 6.955.000 4.062.000 1.635.000
Sum eiendeler 24.895.000 26.420.000 8.292.000 4.444.000 2.017.000
Sum opptjent egenkapital 24.784.000 26.384.000 8.094.000 4.084.000 1.552.000
Sum egenkapital 24.814.000 26.414.000 8.124.000 4.114.000 1.582.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000 6.000 169.000 330.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 24.895.000 26.420.000 8.293.000 4.444.000 2.016.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -50.000 -43.000 -41.000 -33.000
Driftskostnader -58.000 -50.000 -43.000 -41.000 -33.000
Driftsresultat -58.000 -50.000 -43.000 -41.000 -33.000
Finansinntekter -31.000 21.626.000 4.265.000 2.736.000 1.320.000
Finanskostnader -8.000 -66.000 -134.000 0 0
Finans -39.000 21.560.000 4.131.000 2.736.000 1.320.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.516.000 -3.216.000 -52.000 -156.000 -270.000
Årsresultat -84.000 21.506.000 4.061.000 2.687.000 1.287.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.620.000 13.200.000 1.337.000 382.000 382.000
Sum anleggsmidler 3.632.000 13.200.000 1.337.000 382.000 382.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 516.000 1.143.000 672.000 1.556.000
Sum investeringer 163.000 193.000 0 0 0
Kasse, bank 14.326.000 12.510.000 1.608.000 1.390.000 80.000
Sum omløpsmidler 21.263.000 13.220.000 6.955.000 4.062.000 1.635.000
Sum eiendeler 24.895.000 26.420.000 8.292.000 4.444.000 2.017.000
Sum opptjent egenkapital 24.784.000 26.384.000 8.094.000 4.084.000 1.552.000
Sum egenkapital 24.814.000 26.414.000 8.124.000 4.114.000 1.582.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 80.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 2.000 -1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 4.000 26.000 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.516.000 -3.216.000 -52.000 -156.000 -270.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 92.000 165.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000 6.000 169.000 330.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 24.895.000 26.420.000 8.293.000 4.444.000 2.016.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.182.000 13.214.000 6.786.000 3.732.000 1.201.000
Likviditetsgrad 1 262.5 2203.3 41.2 12.3 3.8
Likviditetsgrad 2 262.5 2203.3 41.2 12.3 3.8
Soliditet 99.7 1 9 92.6 78.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -7.3 -0.8 -0.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -0.4 81.7 50.9 60.6 63.8
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex