Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sigvartsen Design As
Juridisk navn:  Sigvartsen Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45027675
Platåveien 4A Platåveien 4A Fax:
0489 Oslo 489 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911638509
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/18/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Asr Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.32%
Resultat  
  
8.38%
Egenkapital  
  
64.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.330.000 3.192.000 3.256.000 2.659.000 1.341.000
Resultat: 3.040.000 2.805.000 2.628.000 2.118.000 1.021.000
Egenkapital: 181.000 110.000 53.000 58.000 57.000
Regnskap for  Sigvartsen Design As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.330.000 3.192.000 3.256.000 2.659.000 1.341.000
Driftskostnader -286.000 -384.000 -628.000 -542.000 -321.000
Driftsresultat 3.043.000 2.808.000 2.628.000 2.116.000 1.020.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 2.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 1.000 -1.000 -2.000
Finans -3.000 -2.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 3.040.000 2.805.000 2.628.000 2.118.000 1.021.000
Skattekostnad -668.000 -649.000 -633.000 -529.000 -276.000
Årsresultat 2.372.000 2.157.000 1.995.000 1.589.000 745.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.000 1.734.000 165.000 263.000 165.000
Sum omløpsmidler 3.203.000 1.511.000 2.969.000 2.392.000 1.198.000
Sum eiendeler 3.325.000 3.245.000 3.134.000 2.655.000 1.363.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 90.000 33.000 38.000 37.000
Sum egenkapital 181.000 110.000 53.000 58.000 57.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 4.000 14.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 3.144.000 3.134.000 3.078.000 2.582.000 1.297.000
Sum gjeld og egenkapital 3.325.000 3.245.000 3.135.000 2.654.000 1.362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.330.000 3.192.000 3.256.000 2.659.000 1.341.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.330.000 3.192.000 3.256.000 2.659.000 1.341.000
Varekostnad 0 0 0 0 -33.000
Lønninger 0 0 -1.000 -1.000 0
Avskrivning -70.000 -42.000 -25.000 -19.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -216.000 -342.000 -602.000 -522.000 -288.000
Driftskostnader -286.000 -384.000 -628.000 -542.000 -321.000
Driftsresultat 3.043.000 2.808.000 2.628.000 2.116.000 1.020.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 2.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 1.000 -1.000 -2.000
Finans -3.000 -2.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.300.000 -2.100.000 -2.000.000 -1.588.000 -850.000
Årsresultat 2.372.000 2.157.000 1.995.000 1.589.000 745.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 117.000 134.000 73.000 98.000 0
Sum varige driftsmidler 117.000 134.000 73.000 98.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.600.000 92.000 165.000 165.000
Sum anleggsmidler 122.000 1.734.000 165.000 263.000 165.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 771.000 671.000 597.000 982.000 175.000
Andre fordringer 4.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.429.000 840.000 2.373.000 1.409.000 1.023.000
Sum omløpsmidler 3.203.000 1.511.000 2.969.000 2.392.000 1.198.000
Sum eiendeler 3.325.000 3.245.000 3.134.000 2.655.000 1.363.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 90.000 33.000 38.000 37.000
Sum egenkapital 181.000 110.000 53.000 58.000 57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 4.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 4.000 14.000 8.000
Leverandørgjeld 11.000 74.000 1.000 180.000 80.000
Betalbar skatt 675.000 651.000 636.000 523.000 276.000
Skyldig offentlige avgifter 143.000 289.000 247.000 163.000 48.000
Utbytte -2.300.000 -2.100.000 -2.000.000 -1.588.000 -850.000
Annen kortsiktig gjeld 16.000 21.000 194.000 128.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 3.144.000 3.134.000 3.078.000 2.582.000 1.297.000
Sum gjeld og egenkapital 3.325.000 3.245.000 3.135.000 2.654.000 1.362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 59.000 -1.623.000 -109.000 -190.000 -99.000
Likviditetsgrad 1 1 0.5 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1 0.5 1 0.9 1.0
Soliditet 5.4 3.4 1.7 2.2 4.2
Resultatgrad 91.4 8 80.7 79.6 76.1
Rentedekningsgrad 760.8 9 2 511.0
Gjeldsgrad 17.4 28.5 58.2 44.8 22.9
Total kapitalrentabilitet 91.5 86.6 83.8 79.8 75.0
Signatur
27.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
27.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex