Sigvart Karenius Jønsberg Postfull
Juridisk navn:  Sigvart Karenius Jønsberg Postfull
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33085260
Postboks 10 Apotekergata 12 Fax: 33085270
3191 Horten 3187 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 877150372
Aksjekapital: 611.000 NOK
Etableringsdato: 3/16/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Vestfold Og Telemark Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
33.33%
Egenkapital  
  
-0.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 9.000 0
Resultat: -2.000 -3.000 -4.000 0 0
Egenkapital: 601.000 603.000 606.000 610.000 611.000
Regnskap for  Sigvart Karenius Jønsberg Postfull
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 9.000 0
Driftskostnader -13.000 -11.000 -11.000 -18.000 -11.000
Driftsresultat -13.000 -11.000 -11.000 -9.000 -11.000
Finansinntekter 11.000 8.000 7.000 9.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 8.000 7.000 9.000 11.000
Resultat før skatt -2.000 -3.000 -4.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -3.000 -4.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 601.000 603.000 606.000 610.000 621.000
Sum eiendeler 601.000 603.000 606.000 610.000 621.000
Sum opptjent egenkapital 0 603.000 606.000 0 0
Sum egenkapital 601.000 603.000 606.000 610.000 611.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 11.000
Sum gjeld og egenkapital 601.000 603.000 606.000 610.000 622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 9.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 9.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -11.000 -11.000 -18.000 -11.000
Driftskostnader -13.000 -11.000 -11.000 -18.000 -11.000
Driftsresultat -13.000 -11.000 -11.000 -9.000 -11.000
Finansinntekter 11.000 8.000 7.000 9.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 8.000 7.000 9.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -3.000 -4.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 601.000 603.000 606.000 610.000 621.000
Sum omløpsmidler 601.000 603.000 606.000 610.000 621.000
Sum eiendeler 601.000 603.000 606.000 610.000 621.000
Sum opptjent egenkapital 0 603.000 606.000 0 0
Sum egenkapital 601.000 603.000 606.000 610.000 611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 11.000
Sum gjeld og egenkapital 601.000 603.000 606.000 610.000 622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 601.000 603.000 606.000 610.000 610.000
Likviditetsgrad 1 56.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 56.5
Soliditet 1 1 1 1 98.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.5 -0.7 0 0.0
Prokurister
31.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex