Sigurd B. AS
Juridisk navn:  Sigurd B. AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38111111
C/O Sigurd Stray Haldenveien 20C Skippergaten 47 Fax: 38111112
1367 Snarøya 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 991594493
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/13/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sigurd stray 1 as
Regnskapsfører: Sørutvikling As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.91%
Resultat  
  
-31.67%
Egenkapital  
  
4.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 530.000 515.000 509.000 496.000 511.000
Resultat: 302.000 442.000 226.000 192.000 310.000
Egenkapital: 2.134.000 2.047.000 1.725.000 1.550.000 1.403.000
Regnskap for  Sigurd B. AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 530.000 515.000 509.000 496.000 511.000
Driftskostnader -241.000 -301.000 -269.000 -265.000 -205.000
Driftsresultat 289.000 214.000 239.000 231.000 306.000
Finansinntekter 110.000 343.000 127.000 62.000 27.000
Finanskostnader -97.000 -115.000 -139.000 -101.000 -23.000
Finans 13.000 228.000 -12.000 -39.000 4.000
Resultat før skatt 302.000 442.000 226.000 192.000 310.000
Skattekostnad -59.000 -67.000 -51.000 -46.000 -71.000
Årsresultat 242.000 375.000 175.000 146.000 239.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.509.000 5.417.000 5.398.000 4.833.000 1.684.000
Sum omløpsmidler 584.000 465.000 585.000 913.000 513.000
Sum eiendeler 6.093.000 5.882.000 5.983.000 5.746.000 2.197.000
Sum opptjent egenkapital 2.034.000 1.947.000 1.625.000 1.450.000 1.303.000
Sum egenkapital 2.134.000 2.047.000 1.725.000 1.550.000 1.403.000
Sum langsiktig gjeld 3.714.000 3.699.000 4.194.000 4.149.000 0
Sum kortsiktig gjeld 246.000 137.000 65.000 48.000 794.000
Sum gjeld og egenkapital 6.094.000 5.883.000 5.984.000 5.747.000 2.197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 488.000 474.000 481.000 471.000 485.000
Andre inntekter 42.000 41.000 27.000 25.000 25.000
Driftsinntekter 530.000 515.000 509.000 496.000 511.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -241.000 -301.000 -269.000 -265.000 -205.000
Driftskostnader -241.000 -301.000 -269.000 -265.000 -205.000
Driftsresultat 289.000 214.000 239.000 231.000 306.000
Finansinntekter 110.000 343.000 127.000 62.000 27.000
Finanskostnader -97.000 -115.000 -139.000 -101.000 -23.000
Finans 13.000 228.000 -12.000 -39.000 4.000
Konsernbidrag -156.000 -53.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 242.000 375.000 175.000 146.000 239.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.684.000 1.684.000 1.684.000 1.684.000 1.684.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.684.000 1.684.000 1.684.000 1.684.000 1.684.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.825.000 3.733.000 3.714.000 3.149.000 0
Sum anleggsmidler 5.509.000 5.417.000 5.398.000 4.833.000 1.684.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 21.000 0 33.000 28.000 18.000
Andre fordringer 0 0 21.000 0
Sum investeringer 355.000 352.000 480.000 500.000 424.000
Kasse, bank 208.000 113.000 72.000 364.000 72.000
Sum omløpsmidler 584.000 465.000 585.000 913.000 513.000
Sum eiendeler 6.093.000 5.882.000 5.983.000 5.746.000 2.197.000
Sum opptjent egenkapital 2.034.000 1.947.000 1.625.000 1.450.000 1.303.000
Sum egenkapital 2.134.000 2.047.000 1.725.000 1.550.000 1.403.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.714.000 3.699.000 4.194.000 4.149.000 0
Leverandørgjeld 5.000 6.000 6.000 0 0
Betalbar skatt 15.000 52.000 51.000 46.000 71.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 225.000 79.000 8.000 2.000 723.000
Sum kortsiktig gjeld 246.000 137.000 65.000 48.000 794.000
Sum gjeld og egenkapital 6.094.000 5.883.000 5.984.000 5.747.000 2.197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 338.000 328.000 520.000 865.000 -281.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.4 9 1 0.6
Likviditetsgrad 2 2.4 3.4 9 1 0.6
Soliditet 35.0 34.8 28.8 2 63.9
Resultatgrad 54.5 41.6 4 46.6 59.9
Rentedekningsgrad 3.0 1.9 1.7 2.3 13.3
Gjeldsgrad 1.9 1.9 2.5 2.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 6.5 9.5 6.1 5.1 15.2
Signatur
26.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex