Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Signe Greivstad As
Juridisk navn:  Signe Greivstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91872527
Lensmannsgata 8 Klokkarhamaren 6 Fax:
3870 Fyresdal 3870 Fyresdal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Fyresdal
Org.nr: 916185405
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/26/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vest-Telemark Rekneskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
86.25%
Resultat  
  
3180%
Egenkapital  
  
54.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.287.000 691.000 921.000 682.000 186.000
Resultat: 164.000 5.000 214.000 -84.000 139.000
Egenkapital: 361.000 234.000 230.000 67.000 132.000
Regnskap for  Signe Greivstad As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.287.000 691.000 921.000 682.000 186.000
Driftskostnader -1.121.000 -680.000 -708.000 -766.000 -46.000
Driftsresultat 165.000 11.000 214.000 -84.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 0 0 0
Finans -1.000 -6.000 0 0 0
Resultat før skatt 164.000 5.000 214.000 -84.000 139.000
Skattekostnad -37.000 -1.000 -51.000 20.000 -38.000
Årsresultat 127.000 4.000 163.000 -64.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 152.000 223.000 177.000 71.000 17.000
Sum omløpsmidler 561.000 207.000 476.000 99.000 176.000
Sum eiendeler 713.000 430.000 653.000 170.000 193.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 204.000 200.000 37.000 102.000
Sum egenkapital 361.000 234.000 230.000 67.000 132.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 6.000 9.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 351.000 190.000 414.000 103.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 713.000 430.000 653.000 170.000 193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.068.000 607.000 921.000 662.000 186.000
Andre inntekter 218.000 85.000 0 20.000 0
Driftsinntekter 1.287.000 691.000 921.000 682.000 186.000
Varekostnad -24.000 0 -15.000 0 0
Lønninger -816.000 -416.000 -461.000 -533.000 0
Avskrivning -75.000 -69.000 -15.000 -9.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -206.000 -195.000 -217.000 -224.000 -45.000
Driftskostnader -1.121.000 -680.000 -708.000 -766.000 -46.000
Driftsresultat 165.000 11.000 214.000 -84.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 0 0 0
Finans -1.000 -6.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 127.000 4.000 163.000 -64.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 19.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 152.000 223.000 177.000 52.000 17.000
Sum varige driftsmidler 152.000 223.000 177.000 52.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 152.000 223.000 177.000 71.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 500.000 145.000 323.000 39.000 157.000
Andre fordringer 2.000 2.000 9.000 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 59.000 60.000 144.000 60.000 13.000
Sum omløpsmidler 561.000 207.000 476.000 99.000 176.000
Sum eiendeler 713.000 430.000 653.000 170.000 193.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 204.000 200.000 37.000 102.000
Sum egenkapital 361.000 234.000 230.000 67.000 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 6.000 9.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 6.000 9.000 0 1.000
Leverandørgjeld 33.000 8.000 75.000 1.000 23.000
Betalbar skatt 42.000 4.000 23.000 0 37.000
Skyldig offentlige avgifter 146.000 78.000 114.000 57.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 100.000 202.000 44.000 0
Sum kortsiktig gjeld 351.000 190.000 414.000 103.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 713.000 430.000 653.000 170.000 193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 210.000 17.000 62.000 -4.000 116.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 1.1 1 2.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1.1 1.1 1 3.0
Soliditet 50.6 54.4 35.2 39.4 68.4
Resultatgrad 12.8 1.6 23.2 -12.3 74.7
Rentedekningsgrad 1 1.8
Gjeldsgrad 1 0.8 1.8 1.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 23.1 2.6 32.8 -49.4 72.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex