Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Signe Eriksen Helse AS
Juridisk navn:  Signe Eriksen Helse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91823911
Einervegen 3 Einervegen 3 Fax:
2409 Elverum 2409 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 990846669
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Regnskapsfører: Fokus Regnskap Lene Johansen
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3.88%
Egenkapital  
  
25.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.774.000 3.633.000 2.465.000 2.314.000 2.892.000
Egenkapital: 16.073.000 12.824.000 9.992.000 8.352.000 7.541.000
Regnskap for  Signe Eriksen Helse AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -16.000 -21.000 -16.000 -6.000
Driftsresultat -17.000 -16.000 -21.000 -16.000 -6.000
Finansinntekter 3.791.000 3.650.000 2.486.000 2.330.000 2.898.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.791.000 3.650.000 2.486.000 2.330.000 2.898.000
Resultat før skatt 3.774.000 3.633.000 2.465.000 2.314.000 2.892.000
Skattekostnad -26.000 -1.000 -25.000 -3.000 -17.000
Årsresultat 3.749.000 3.632.000 2.439.000 2.311.000 2.875.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum omløpsmidler 16.338.000 13.364.000 10.564.000 9.595.000 8.299.000
Sum eiendeler 16.538.000 13.564.000 10.764.000 9.795.000 8.499.000
Sum opptjent egenkapital 15.973.000 12.724.000 9.892.000 8.252.000 7.441.000
Sum egenkapital 16.073.000 12.824.000 9.992.000 8.352.000 7.541.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 465.000 740.000 772.000 1.443.000 956.000
Sum gjeld og egenkapital 16.538.000 13.564.000 10.764.000 9.795.000 8.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -16.000 -21.000 -16.000 -6.000
Driftskostnader -17.000 -16.000 -21.000 -16.000 -6.000
Driftsresultat -17.000 -16.000 -21.000 -16.000 -6.000
Finansinntekter 3.791.000 3.650.000 2.486.000 2.330.000 2.898.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.791.000 3.650.000 2.486.000 2.330.000 2.898.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -800.000 -800.000 -1.500.000 -1.000.000
Årsresultat 3.749.000 3.632.000 2.439.000 2.311.000 2.875.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.164.000 2.720.000 5.280.000 270.000 20.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 3.915.000 3.876.000 3.876.000 3.430.000 630.000
Kasse, bank 9.259.000 6.768.000 1.408.000 5.895.000 7.649.000
Sum omløpsmidler 16.338.000 13.364.000 10.564.000 9.595.000 8.299.000
Sum eiendeler 16.538.000 13.564.000 10.764.000 9.795.000 8.499.000
Sum opptjent egenkapital 15.973.000 12.724.000 9.892.000 8.252.000 7.441.000
Sum egenkapital 16.073.000 12.824.000 9.992.000 8.352.000 7.541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 0 0 8.000 0 0
Betalbar skatt 26.000 1.000 25.000 4.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -800.000 -800.000 -1.500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld -61.000 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000
Sum kortsiktig gjeld 465.000 740.000 772.000 1.443.000 956.000
Sum gjeld og egenkapital 16.538.000 13.564.000 10.764.000 9.795.000 8.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.873.000 12.624.000 9.792.000 8.152.000 7.343.000
Likviditetsgrad 1 35.1 18.1 13.7 6.6 8.7
Likviditetsgrad 2 35.1 18.1 13.7 6.6 8.7
Soliditet 97.2 94.5 92.8 85.3 88.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 22.8 26.8 22.9 23.6 34.0
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex