Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Siemens Energy As
Juridisk navn:  Siemens Energy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22633000
Postboks 1, Alnabru Østre Aker vei 88 Fax: 22633805
0613 Oslo 596 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915826946
Aksjekapital: 87.877.492 NOK
Antall ansatte: 1035
Etableringsdato: 12/16/1960
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.79%
Resultat  
  
46.79%
Egenkapital  
  
-24.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.086.615.000 3.896.939.000 4.956.778.000 3.986.505.000 4.190.574.000
Resultat: 54.560.000 37.169.000 118.218.000 -38.238.000 -165.530.000
Egenkapital: 128.607.000 171.254.000 390.083.000 306.101.000 329.946.000
Regnskap for  Siemens Energy As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.086.615.000 3.896.939.000 4.956.778.000 3.986.505.000 4.190.574.000
Driftskostnader -3.038.372.000 -3.824.543.000 -4.808.717.000 -4.016.794.000 -4.363.564.000
Driftsresultat 48.243.000 72.396.000 148.061.000 -30.289.000 -172.990.000
Finansinntekter 21.744.000 21.504.000 11.536.000 16.462.000 17.592.000
Finanskostnader -15.427.000 -56.731.000 -41.379.000 -24.411.000 -10.132.000
Finans 6.317.000 -35.227.000 -29.843.000 -7.949.000 7.460.000
Resultat før skatt 54.560.000 37.169.000 118.218.000 -38.238.000 -165.530.000
Skattekostnad -11.702.000 -8.615.000 -28.960.000 8.988.000 47.850.000
Årsresultat 42.858.000 28.554.000 89.258.000 -29.250.000 -117.680.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 669.658.000 759.168.000 904.942.000 977.152.000 948.248.000
Sum omløpsmidler 944.611.000 1.191.873.000 1.458.291.000 1.352.071.000 1.319.359.000
Sum eiendeler 1.614.269.000 1.951.041.000 2.363.233.000 2.329.223.000 2.267.607.000
Sum opptjent egenkapital 21.899.000 233.686.000 149.704.000 167.848.000
Sum egenkapital 128.607.000 171.254.000 390.083.000 306.101.000 329.946.000
Sum langsiktig gjeld 313.712.000 339.964.000 216.789.000 207.012.000 253.551.000
Sum kortsiktig gjeld 1.171.949.000 1.439.823.000 1.756.361.000 1.816.110.000 1.684.110.000
Sum gjeld og egenkapital 1.614.268.000 1.951.041.000 2.363.233.000 2.329.223.000 2.267.607.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.043.934.000 3.852.598.000 4.890.244.000 3.927.625.000 4.141.924.000
Andre inntekter 42.681.000 44.341.000 66.534.000 58.880.000 48.650.000
Driftsinntekter 3.086.615.000 3.896.939.000 4.956.778.000 3.986.505.000 4.190.574.000
Varekostnad -1.256.331.000 -1.704.973.000 -2.398.322.000 -1.675.505.000 -2.002.154.000
Lønninger -1.172.483.000 -1.363.815.000 -1.621.345.000 -1.591.406.000 -1.663.641.000
Avskrivning -98.453.000 -111.108.000 -53.147.000 -49.906.000 -53.008.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -511.105.000 -644.647.000 -735.903.000 -699.977.000 -644.761.000
Driftskostnader -3.038.372.000 -3.824.543.000 -4.808.717.000 -4.016.794.000 -4.363.564.000
Driftsresultat 48.243.000 72.396.000 148.061.000 -30.289.000 -172.990.000
Finansinntekter 21.744.000 21.504.000 11.536.000 16.462.000 17.592.000
Finanskostnader -15.427.000 -56.731.000 -41.379.000 -24.411.000 -10.132.000
Finans 6.317.000 -35.227.000 -29.843.000 -7.949.000 7.460.000
Konsernbidrag 123.615.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 42.858.000 28.554.000 89.258.000 -29.250.000 -117.680.000
Balanse detaljer          
Goodwill 223.839.000 223.839.000 543.673.000 543.673.000 543.673.000
Sum Immatrielle midler 223.839.000 226.516.000 629.570.000 670.327.000 666.879.000
Fast eiendom 94.137.000 301.345.000 131.851.000 141.451.000 142.948.000
Maskiner anlegg 57.154.000 68.022.000 117.423.000 125.649.000 96.085.000
Driftsløsøre 184.576.000 48.227.000 16.886.000 27.299.000 30.342.000
Sum varige driftsmidler 335.867.000 417.594.000 266.160.000 294.399.000 269.375.000
Sum finansielle anleggsmidler 109.952.000 115.058.000 9.212.000 12.426.000 11.994.000
Sum anleggsmidler 669.658.000 759.168.000 904.942.000 977.152.000 948.248.000
Varebeholdning 174.128.000 204.574.000 199.751.000 122.191.000 92.783.000
Kundefordringer 437.053.000 575.586.000 776.205.000 657.743.000 812.182.000
Andre fordringer 260.553.000 259.475.000 482.335.000 572.137.000 414.394.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 72.877.000 145.778.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 944.611.000 1.191.873.000 1.458.291.000 1.352.071.000 1.319.359.000
Sum eiendeler 1.614.269.000 1.951.041.000 2.363.233.000 2.329.223.000 2.267.607.000
Sum opptjent egenkapital 21.899.000 233.686.000 149.704.000 167.848.000
Sum egenkapital 128.607.000 171.254.000 390.083.000 306.101.000 329.946.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.739.000 339.964.000 62.343.000 60.914.000 79.504.000
Gjeld til kredittinstitutt 101.477.000 257.660.000 485.057.000 538.690.000 434.674.000
Sum langsiktig gjeld 313.712.000 339.964.000 216.789.000 207.012.000 253.551.000
Leverandørgjeld 223.991.000 175.779.000 336.010.000 252.476.000 284.719.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 84.284.000 177.316.000 218.408.000 197.678.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 762.197.000 1.006.384.000 757.978.000 806.536.000 767.039.000
Sum kortsiktig gjeld 1.171.949.000 1.439.823.000 1.756.361.000 1.816.110.000 1.684.110.000
Sum gjeld og egenkapital 1.614.268.000 1.951.041.000 2.363.233.000 2.329.223.000 2.267.607.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -227.338.000 -247.950.000 -298.070.000 -464.039.000 -364.751.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Soliditet 8.0 8.8 16.5 13.1 14.6
Resultatgrad 1.6 1.9 3 -0.8 -4.1
Rentedekningsgrad 3.1 1.3 3.6 -1.2 -17.1
Gjeldsgrad 11.6 10.4 5.1 6.6 5.9
Total kapitalrentabilitet 4.3 4.8 6.8 -0.6 -6.9
Signatur
19.01.2022
TO AV STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP, HVORAV MINST ETT STYREMEDLEM MÅ
VÆRE VALGT AV GENERALFORSAMLINGEN, ELLER DAGLIG LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.01.2022
To i fellesskap.
Prokura i fellesskap
Skånøy Thomas
Prokura i fellesskap
Fors Thorbjörn Leif
Prokura i fellesskap
Vien Sissel Anita
Prokura i fellesskap
Brath Bjørn Einar
Prokura i fellesskap
Risnes Inger Turid
Prokura i fellesskap
Tobiassen Frode
Prokura i fellesskap
Geiger Matthias Alexander
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex