Service & Utleie As
Juridisk navn:  Service & Utleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91301407
Finskudtveien 55 Finskudtveien 55 Fax: 69161749
1894 Rakkestad 1894 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 991091424
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/22/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Centera Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.92%
Resultat  
  
-833.87%
Egenkapital  
  
-3860%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 364.000 757.000 416.000 514.000 944.000
Resultat: -579.000 -62.000 -189.000 69.000 285.000
Egenkapital: -594.000 -15.000 47.000 235.000 166.000
Regnskap for  Service & Utleie As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 364.000 757.000 416.000 514.000 944.000
Driftskostnader -830.000 -752.000 -605.000 -445.000 -532.000
Driftsresultat -466.000 6.000 -188.000 69.000 412.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 8.000
Finanskostnader -114.000 -67.000 0 -1.000 -135.000
Finans -113.000 -67.000 0 -1.000 -127.000
Resultat før skatt -579.000 -62.000 -189.000 69.000 285.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -579.000 -62.000 -189.000 69.000 285.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.605.000 3.050.000 414.000 257.000 263.000
Sum omløpsmidler 235.000 576.000 311.000 137.000 2.108.000
Sum eiendeler 2.840.000 3.626.000 725.000 394.000 2.371.000
Sum opptjent egenkapital -694.000 -115.000 -53.000 135.000 66.000
Sum egenkapital -594.000 -15.000 47.000 235.000 166.000
Sum langsiktig gjeld 2.414.000 2.509.000 0 0 1.676.000
Sum kortsiktig gjeld 1.021.000 1.133.000 679.000 159.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 2.841.000 3.627.000 726.000 394.000 2.370.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 729.000 416.000 514.000 571.000
Andre inntekter 349.000 28.000 0 0 372.000
Driftsinntekter 364.000 757.000 416.000 514.000 944.000
Varekostnad -52.000 0 0 -14.000 -7.000
Lønninger -172.000 -283.000 0 0
Avskrivning 0 -111.000 -63.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -778.000 -580.000 -211.000 -368.000 -412.000
Driftskostnader -830.000 -752.000 -605.000 -445.000 -532.000
Driftsresultat -466.000 6.000 -188.000 69.000 412.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 8.000
Finanskostnader -114.000 -67.000 0 -1.000 -135.000
Finans -113.000 -67.000 0 -1.000 -127.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -579.000 -62.000 -189.000 69.000 285.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.153.000 2.153.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 452.000 897.000 414.000 257.000 263.000
Sum varige driftsmidler 2.605.000 3.050.000 414.000 257.000 263.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.605.000 3.050.000 414.000 257.000 263.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 65.000 335.000 188.000 91.000 180.000
Andre fordringer 10.000 79.000 120.000 0 1.766.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 160.000 163.000 4.000 47.000 162.000
Sum omløpsmidler 235.000 576.000 311.000 137.000 2.108.000
Sum eiendeler 2.840.000 3.626.000 725.000 394.000 2.371.000
Sum opptjent egenkapital -694.000 -115.000 -53.000 135.000 66.000
Sum egenkapital -594.000 -15.000 47.000 235.000 166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.414.000 2.509.000 0 0 1.676.000
Leverandørgjeld 256.000 3.000 347.000 26.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 42.000 8.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 765.000 1.129.000 290.000 126.000 453.000
Sum kortsiktig gjeld 1.021.000 1.133.000 679.000 159.000 528.000
Sum gjeld og egenkapital 2.841.000 3.627.000 726.000 394.000 2.370.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -786.000 -557.000 -368.000 -22.000 1.580.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 0.5 0.9 4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.5 0.9 4
Soliditet -20.9 -0.4 6.5 59.6 7
Resultatgrad -128.0 0.8 -45.2 13.4 43.6
Rentedekningsgrad -4.1 0.1 6 3.1
Gjeldsgrad -5.8 -242.8 14.4 0.7 13.3
Total kapitalrentabilitet -16.4 0.2 -25.9 17.5 17.7
Signatur
16.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex