Service Bn Bygg As
Juridisk navn:  Service Bn Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fossegrenda 7B Fossegrenda 7B Fax:
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 917840946
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/8/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tipro Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.98%
Resultat  
  
363.02%
Egenkapital  
  
54.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.711.000 6.600.000 10.145.000 3.781.000 837.000
Resultat: 697.000 -265.000 789.000 535.000 137.000
Egenkapital: 1.550.000 1.006.000 1.213.000 606.000 199.000
Regnskap for  Service Bn Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.711.000 6.600.000 10.145.000 3.781.000 837.000
Driftskostnader -8.016.000 -6.864.000 -9.358.000 -3.240.000 -700.000
Driftsresultat 695.000 -264.000 787.000 540.000 137.000
Finansinntekter 2.000 4.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 0 -5.000 0
Finans 1.000 -1.000 2.000 -4.000 0
Resultat før skatt 697.000 -265.000 789.000 535.000 137.000
Skattekostnad -153.000 58.000 -181.000 -128.000 -33.000
Årsresultat 544.000 -207.000 608.000 407.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 61.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.883.000 1.931.000 3.163.000 1.378.000 646.000
Sum eiendeler 2.910.000 1.992.000 3.163.000 1.378.000 646.000
Sum opptjent egenkapital 1.456.000 912.000 1.119.000 512.000 105.000
Sum egenkapital 1.550.000 1.006.000 1.213.000 606.000 199.000
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.360.000 985.000 1.940.000 767.000 447.000
Sum gjeld og egenkapital 2.910.000 1.991.000 3.163.000 1.378.000 646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.711.000 6.600.000 10.145.000 3.781.000 837.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.711.000 6.600.000 10.145.000 3.781.000 837.000
Varekostnad -3.418.000 -3.613.000 -5.674.000 -2.053.000 -547.000
Lønninger -3.748.000 -2.629.000 -2.966.000 -938.000 -109.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -850.000 -622.000 -718.000 -249.000 -44.000
Driftskostnader -8.016.000 -6.864.000 -9.358.000 -3.240.000 -700.000
Driftsresultat 695.000 -264.000 787.000 540.000 137.000
Finansinntekter 2.000 4.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -5.000 0 -5.000 0
Finans 1.000 -1.000 2.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 544.000 -207.000 608.000 407.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 49.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 61.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 612.000 810.000 2.197.000 1.097.000 179.000
Andre fordringer 74.000 76.000 54.000 -101.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.197.000 1.045.000 911.000 382.000 406.000
Sum omløpsmidler 2.883.000 1.931.000 3.163.000 1.378.000 646.000
Sum eiendeler 2.910.000 1.992.000 3.163.000 1.378.000 646.000
Sum opptjent egenkapital 1.456.000 912.000 1.119.000 512.000 105.000
Sum egenkapital 1.550.000 1.006.000 1.213.000 606.000 199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 10.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 10.000 5.000 0
Leverandørgjeld 137.000 355.000 880.000 451.000 368.000
Betalbar skatt 120.000 0 176.000 123.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 540.000 177.000 431.000 111.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 564.000 453.000 453.000 81.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 1.360.000 985.000 1.940.000 767.000 447.000
Sum gjeld og egenkapital 2.910.000 1.991.000 3.163.000 1.378.000 646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.523.000 946.000 1.223.000 611.000 199.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 1.6 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 2.1 2 1.6 1.8 1.4
Soliditet 53.3 50.5 38.3 4 30.8
Resultatgrad 8.0 7.8 14.3 16.4
Rentedekningsgrad 695.0 -52.8 1
Gjeldsgrad 0.9 1 1.6 1.3 2.2
Total kapitalrentabilitet 24.0 -13.1 24.9 39.3 21.2
Signatur
23.02.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex