Service 1 AS
Juridisk navn:  Service 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56516400
Regimentsvegen 215 Regimentsvegen 215 Fax: 56516401
5705 Voss 5705 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 894109602
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/30/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.35%
Resultat  
  
101.71%
Egenkapital  
  
86.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.034.000 1.514.000 1.594.000 1.432.000 1.288.000
Resultat: 591.000 293.000 -78.000 261.000 102.000
Egenkapital: 1.109.000 596.000 363.000 441.000 254.000
Regnskap for  Service 1 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.034.000 1.514.000 1.594.000 1.432.000 1.288.000
Driftskostnader -1.398.000 -1.204.000 -1.665.000 -1.159.000 -1.176.000
Driftsresultat 638.000 312.000 -71.000 273.000 113.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 4.000 7.000
Finanskostnader -49.000 -23.000 -11.000 -16.000 -18.000
Finans -46.000 -20.000 -7.000 -12.000 -11.000
Resultat før skatt 591.000 293.000 -78.000 261.000 102.000
Skattekostnad -79.000 -59.000 0 -74.000 -58.000
Årsresultat 512.000 234.000 -78.000 187.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.073.000 283.000 107.000 177.000 275.000
Sum omløpsmidler 1.644.000 1.051.000 500.000 738.000 550.000
Sum eiendeler 2.717.000 1.334.000 607.000 915.000 825.000
Sum opptjent egenkapital 1.009.000 496.000 263.000 341.000 154.000
Sum egenkapital 1.109.000 596.000 363.000 441.000 254.000
Sum langsiktig gjeld 1.129.000 334.000 108.000 167.000 226.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 403.000 136.000 307.000 345.000
Sum gjeld og egenkapital 2.717.000 1.333.000 607.000 915.000 825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.990.000 1.514.000 1.594.000 1.432.000 1.288.000
Andre inntekter 44.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.034.000 1.514.000 1.594.000 1.432.000 1.288.000
Varekostnad 0 0 0 -142.000
Lønninger -389.000 -484.000 -215.000 -461.000 -620.000
Avskrivning -219.000 -116.000 -61.000 -98.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -260.000 -213.000 -224.000 -283.000 -316.000
Driftskostnader -1.398.000 -1.204.000 -1.665.000 -1.159.000 -1.176.000
Driftsresultat 638.000 312.000 -71.000 273.000 113.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 4.000 7.000
Finanskostnader -49.000 -23.000 -11.000 -16.000 -18.000
Finans -46.000 -20.000 -7.000 -12.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 512.000 234.000 -78.000 187.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.060.000 283.000 107.000 177.000 275.000
Sum varige driftsmidler 1.060.000 283.000 107.000 177.000 275.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.073.000 283.000 107.000 177.000 275.000
Varebeholdning 217.000 236.000 53.000 37.000 60.000
Kundefordringer 950.000 131.000 167.000 638.000 394.000
Andre fordringer 425.000 423.000 51.000 50.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 261.000 230.000 12.000 28.000
Sum omløpsmidler 1.644.000 1.051.000 500.000 738.000 550.000
Sum eiendeler 2.717.000 1.334.000 607.000 915.000 825.000
Sum opptjent egenkapital 1.009.000 496.000 263.000 341.000 154.000
Sum egenkapital 1.109.000 596.000 363.000 441.000 254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 30.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 1.129.000 334.000 108.000 167.000 226.000
Leverandørgjeld 102.000 29.000 85.000 35.000 29.000
Betalbar skatt 92.000 59.000 12.000 74.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 237.000 260.000 -4.000 83.000 153.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 56.000 43.000 85.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 403.000 136.000 307.000 345.000
Sum gjeld og egenkapital 2.717.000 1.333.000 607.000 915.000 825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.165.000 648.000 364.000 431.000 205.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2 3.7 2.4 1.6
Likviditetsgrad 2 3.0 2 3.3 2.3 1.4
Soliditet 40.8 44.7 59.8 48.2 30.8
Resultatgrad 31.4 20.6 -4.5 19.1 8.8
Rentedekningsgrad 13.0 13.6 -6.5 17.1 6.3
Gjeldsgrad 1.4 1.2 0.7 1.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 23.6 23.6 30.3 14.5
Signatur
01.06.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex