Sensum Experience As
Juridisk navn:  Sensum Experience As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93427938
Karl Johans Gate 25 Karl Johans Gate 25 Fax: 62528915
0159 Oslo 159 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986891897
Aksjekapital: 275.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/7/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Moa Revisjon AS
Regnskapsfører: Fiala Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.33%
Resultat  
  
-730.19%
Egenkapital  
  
-1171.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.095.000 18.310.000 21.801.000 13.769.000 11.685.000
Resultat: -2.672.000 424.000 183.000 330.000 264.000
Egenkapital: -2.444.000 228.000 -196.000 -379.000 -709.000
Regnskap for  Sensum Experience As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.095.000 18.310.000 21.801.000 13.769.000 11.685.000
Driftskostnader -11.737.000 -17.872.000 -21.552.000 -13.411.000 -11.409.000
Driftsresultat -2.643.000 438.000 248.000 357.000 276.000
Finansinntekter 3.000 3.000 6.000 5.000 6.000
Finanskostnader -32.000 -17.000 -71.000 -32.000 -18.000
Finans -29.000 -14.000 -65.000 -27.000 -12.000
Resultat før skatt -2.672.000 424.000 183.000 330.000 264.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -2.672.000 424.000 183.000 330.000 264.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 8.000 28.000 46.000 66.000
Sum omløpsmidler 1.070.000 5.517.000 4.144.000 4.420.000 2.490.000
Sum eiendeler 1.096.000 5.525.000 4.172.000 4.466.000 2.556.000
Sum opptjent egenkapital -2.769.000 -97.000 -521.000 -704.000 -1.034.000
Sum egenkapital -2.444.000 228.000 -196.000 -379.000 -709.000
Sum langsiktig gjeld 1.085.000 1.085.000 1.085.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.454.000 4.212.000 3.283.000 4.844.000 3.265.000
Sum gjeld og egenkapital 1.095.000 5.525.000 4.172.000 4.465.000 2.556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.678.000 18.307.000 21.798.000 13.769.000 11.685.000
Andre inntekter 417.000 3.000 4.000 0 0
Driftsinntekter 9.095.000 18.310.000 21.801.000 13.769.000 11.685.000
Varekostnad -7.687.000 -13.059.000 -17.006.000 -10.299.000 -7.545.000
Lønninger -2.000.000 -3.413.000 -3.164.000 -1.416.000 -1.051.000
Avskrivning -13.000 -20.000 -18.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.037.000 -1.380.000 -1.364.000 -1.676.000 -2.793.000
Driftskostnader -11.737.000 -17.872.000 -21.552.000 -13.411.000 -11.409.000
Driftsresultat -2.643.000 438.000 248.000 357.000 276.000
Finansinntekter 3.000 3.000 6.000 5.000 6.000
Finanskostnader -32.000 -17.000 -71.000 -32.000 -18.000
Finans -29.000 -14.000 -65.000 -27.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.672.000 424.000 183.000 330.000 264.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 28.000 46.000 66.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 26.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.000 8.000 28.000 46.000 66.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 951.000 1.537.000 2.350.000 1.968.000 834.000
Andre fordringer 76.000 10.000 35.000 369.000 431.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 3.970.000 1.758.000 2.082.000 1.225.000
Sum omløpsmidler 1.070.000 5.517.000 4.144.000 4.420.000 2.490.000
Sum eiendeler 1.096.000 5.525.000 4.172.000 4.466.000 2.556.000
Sum opptjent egenkapital -2.769.000 -97.000 -521.000 -704.000 -1.034.000
Sum egenkapital -2.444.000 228.000 -196.000 -379.000 -709.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.085.000 1.085.000 1.085.000 0 0
Leverandørgjeld 1.480.000 392.000 1.508.000 302.000 515.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 278.000 1.472.000 638.000 699.000 147.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 696.000 2.348.000 1.136.000 3.843.000 2.602.000
Sum kortsiktig gjeld 2.454.000 4.212.000 3.283.000 4.844.000 3.265.000
Sum gjeld og egenkapital 1.095.000 5.525.000 4.172.000 4.465.000 2.556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.384.000 1.305.000 861.000 -424.000 -775.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.3 1.3 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 1.3 1.3 0.9 0.8
Soliditet -223.2 4.1 -4.7 -8.5 -27.7
Resultatgrad -29.1 2.4 1.1 2.6 2.4
Rentedekningsgrad -82.6 25.8 3.5 11.2 15.3
Gjeldsgrad -1.4 23.2 -22.3 -12.8 -4.6
Total kapitalrentabilitet -241.1 8 6.1 8.1 1
Signatur
13.09.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex