Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Senses AS
Juridisk navn:  Senses AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93852944
Strøket 8 Strøket 8 Fax:
1383 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 992787066
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Halfdan Nitter AS
Regnskapsfører: Mgi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.41%
Resultat  
  
-40.34%
Egenkapital  
  
119.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.888.000 10.529.000 9.660.000 8.950.000 8.222.000
Resultat: 664.000 1.113.000 965.000 655.000 507.000
Egenkapital: 945.000 431.000 467.000 450.000 469.000
Regnskap for  Senses AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.888.000 10.529.000 9.660.000 8.950.000 8.222.000
Driftskostnader -10.226.000 -9.417.000 -8.696.000 -8.297.000 -7.714.000
Driftsresultat 663.000 1.112.000 964.000 654.000 508.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 2.000 1.000 2.000 2.000 -1.000
Resultat før skatt 664.000 1.113.000 965.000 655.000 507.000
Skattekostnad -150.000 -248.000 -229.000 -174.000 -167.000
Årsresultat 514.000 864.000 737.000 481.000 340.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 92.000 7.000 22.000 85.000
Sum omløpsmidler 2.686.000 3.114.000 2.819.000 2.524.000 2.332.000
Sum eiendeler 2.832.000 3.206.000 2.826.000 2.546.000 2.417.000
Sum opptjent egenkapital 845.000 331.000 367.000 350.000 369.000
Sum egenkapital 945.000 431.000 467.000 450.000 469.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000 2.000 1.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 1.884.000 2.773.000 2.357.000 2.095.000 1.940.000
Sum gjeld og egenkapital 2.832.000 3.206.000 2.826.000 2.546.000 2.418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.811.000 10.458.000 9.660.000 8.928.000 8.222.000
Andre inntekter 77.000 71.000 0 22.000 0
Driftsinntekter 10.888.000 10.529.000 9.660.000 8.950.000 8.222.000
Varekostnad -3.357.000 -3.470.000 -3.069.000 -3.461.000 -2.778.000
Lønninger -4.971.000 -4.392.000 -4.232.000 -3.557.000 -3.567.000
Avskrivning -34.000 -17.000 -14.000 -72.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.826.000 -1.571.000 -1.409.000 -1.459.000 -1.280.000
Driftskostnader -10.226.000 -9.417.000 -8.696.000 -8.297.000 -7.714.000
Driftsresultat 663.000 1.112.000 964.000 654.000 508.000
Finansinntekter 4.000 4.000 3.000 3.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 2.000 1.000 2.000 2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 -720.000 -500.000 -500.000
Årsresultat 514.000 864.000 737.000 481.000 340.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 140.000 85.000 0 14.000 85.000
Sum varige driftsmidler 140.000 85.000 0 14.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 7.000 8.000 0
Sum anleggsmidler 146.000 92.000 7.000 22.000 85.000
Varebeholdning 619.000 657.000 624.000 596.000 344.000
Kundefordringer 15.000 36.000 23.000 30.000 42.000
Andre fordringer 68.000 76.000 61.000 59.000 172.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.983.000 2.345.000 2.112.000 1.839.000 1.773.000
Sum omløpsmidler 2.686.000 3.114.000 2.819.000 2.524.000 2.332.000
Sum eiendeler 2.832.000 3.206.000 2.826.000 2.546.000 2.417.000
Sum opptjent egenkapital 845.000 331.000 367.000 350.000 369.000
Sum egenkapital 945.000 431.000 467.000 450.000 469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000 2.000 1.000 9.000
Leverandørgjeld 33.000 81.000 161.000 50.000 338.000
Betalbar skatt 150.000 248.000 229.000 174.000 151.000
Skyldig offentlige avgifter 661.000 635.000 507.000 633.000 532.000
Utbytte 0 -900.000 -720.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.039.000 908.000 741.000 737.000 420.000
Sum kortsiktig gjeld 1.884.000 2.773.000 2.357.000 2.095.000 1.940.000
Sum gjeld og egenkapital 2.832.000 3.206.000 2.826.000 2.546.000 2.418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 802.000 341.000 462.000 429.000 392.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.9 0.9 1.1
Soliditet 33.4 13.4 16.5 17.7 19.4
Resultatgrad 6.1 10.6 1 7.3 6.2
Rentedekningsgrad 331.5 370.7 9 6 254.5
Gjeldsgrad 2 6.4 5.1 4.7 4.2
Total kapitalrentabilitet 23.6 34.8 34.2 25.8 21.1
Signatur
16.09.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex