Senja Avfall Iks
Juridisk navn:  Senja Avfall Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77850650
Industriveien 1 Industriveien 1 Fax: 77850651
9308 Finnsnes 9308 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 931004816
Aksjekapital: 3.930 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 4/16/1980
Foretakstype: IKS
Tidligere navn: senja avfallselskap iks
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.18%
Resultat  
  
95.9%
Egenkapital  
  
6.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 71.912.000 70.375.000 66.472.000 65.778.000 63.764.000
Resultat: 2.821.000 1.440.000 1.766.000 4.875.000 465.000
Egenkapital: 30.706.000 28.747.000 28.046.000 26.875.000 23.039.000
Regnskap for  Senja Avfall Iks
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 71.912.000 70.375.000 66.472.000 65.778.000 63.764.000
Driftskostnader -68.476.000 -67.915.000 -63.441.000 -59.827.000 -62.117.000
Driftsresultat 3.435.000 2.458.000 3.031.000 5.950.000 1.647.000
Finansinntekter 160.000 155.000 405.000 379.000 159.000
Finanskostnader -773.000 -1.174.000 -1.671.000 -1.455.000 -1.340.000
Finans -613.000 -1.019.000 -1.266.000 -1.076.000 -1.181.000
Resultat før skatt 2.821.000 1.440.000 1.766.000 4.875.000 465.000
Skattekostnad -862.000 -739.000 -595.000 -1.039.000 -387.000
Årsresultat 1.959.000 701.000 1.171.000 3.836.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.017.000 93.636.000 100.941.000 97.599.000 101.190.000
Sum omløpsmidler 17.846.000 16.172.000 13.561.000 26.111.000 25.160.000
Sum eiendeler 112.863.000 109.808.000 114.502.000 123.710.000 126.350.000
Sum opptjent egenkapital 25.663.000 23.704.000 23.003.000 21.832.000 17.996.000
Sum egenkapital 30.706.000 28.747.000 28.046.000 26.875.000 23.039.000
Sum langsiktig gjeld 67.345.000 68.029.000 75.287.000 83.254.000 88.966.000
Sum kortsiktig gjeld 14.812.000 13.032.000 11.170.000 13.580.000 14.345.000
Sum gjeld og egenkapital 112.863.000 109.808.000 114.503.000 123.709.000 126.350.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.280.000 69.573.000 65.669.000 64.557.000 62.997.000
Andre inntekter 632.000 801.000 803.000 1.221.000 767.000
Driftsinntekter 71.912.000 70.375.000 66.472.000 65.778.000 63.764.000
Varekostnad -35.382.000 -36.412.000 -31.533.000 -29.526.000 -30.894.000
Lønninger -13.701.000 -12.596.000 -13.222.000 -12.590.000 -13.439.000
Avskrivning -9.304.000 -8.979.000 -9.182.000 -9.309.000 -9.600.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.089.000 -9.928.000 -9.504.000 -8.402.000 -8.184.000
Driftskostnader -68.476.000 -67.915.000 -63.441.000 -59.827.000 -62.117.000
Driftsresultat 3.435.000 2.458.000 3.031.000 5.950.000 1.647.000
Finansinntekter 160.000 155.000 405.000 379.000 159.000
Finanskostnader -773.000 -1.174.000 -1.671.000 -1.455.000 -1.340.000
Finans -613.000 -1.019.000 -1.266.000 -1.076.000 -1.181.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.959.000 701.000 1.171.000 3.836.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.354.000 1.171.000 644.000 344.000 157.000
Fast eiendom 57.672.000 56.461.000 61.255.000 55.378.000 59.131.000
Maskiner anlegg 17.134.000 16.977.000 20.019.000 22.578.000 22.279.000
Driftsløsøre 236.000 509.000 615.000 852.000 1.301.000
Sum varige driftsmidler 75.041.000 73.946.000 81.889.000 78.808.000 82.711.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.621.000 18.519.000 18.409.000 18.447.000 18.322.000
Sum anleggsmidler 95.017.000 93.636.000 100.941.000 97.599.000 101.190.000
Varebeholdning 428.000 79.000 515.000 507.000 203.000
Kundefordringer 3.813.000 3.884.000 3.213.000 4.158.000 4.225.000
Andre fordringer 2.429.000 1.746.000 1.121.000 930.000 1.620.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.579.000 10.463.000 8.713.000 20.517.000 19.027.000
Sum omløpsmidler 17.846.000 16.172.000 13.561.000 26.111.000 25.160.000
Sum eiendeler 112.863.000 109.808.000 114.502.000 123.710.000 126.350.000
Sum opptjent egenkapital 25.663.000 23.704.000 23.003.000 21.832.000 17.996.000
Sum egenkapital 30.706.000 28.747.000 28.046.000 26.875.000 23.039.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.674.000 9.308.000 9.497.000 10.337.000 11.219.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 165.000 0
Sum langsiktig gjeld 67.345.000 68.029.000 75.287.000 83.254.000 88.966.000
Leverandørgjeld 10.896.000 9.112.000 7.550.000 8.137.000 10.744.000
Betalbar skatt 1.045.000 1.266.000 895.000 1.226.000 909.000
Skyldig offentlige avgifter 996.000 460.000 784.000 1.680.000 587.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.874.000 2.196.000 1.941.000 2.372.000 2.104.000
Sum kortsiktig gjeld 14.812.000 13.032.000 11.170.000 13.580.000 14.345.000
Sum gjeld og egenkapital 112.863.000 109.808.000 114.503.000 123.709.000 126.350.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.034.000 3.140.000 2.391.000 12.531.000 10.815.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.9 1.7
Soliditet 27.2 26.2 24.5 21.7 18.2
Resultatgrad 4.8 3.5 4.6 9 2.6
Rentedekningsgrad 4.4 2.1 1.8 4.1 1.2
Gjeldsgrad 2.7 2.8 3.1 3.6 4.5
Total kapitalrentabilitet 3.2 2.4 3 5.1 1.4
Signatur
01.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex