Semar AS
Juridisk navn:  Semar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67124006
Oksenøystien 12 Oksenøystien 12 Fax: 67124000
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 829744392
Aksjekapital: 138.240 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 9/11/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.21%
Resultat  
  
244.79%
Egenkapital  
  
42.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 43.827.000 34.452.000 19.276.000 35.521.000 82.562.000
Resultat: 2.932.000 -2.025.000 -16.083.000 -10.888.000 7.520.000
Egenkapital: 12.918.000 9.069.000 17.169.000 29.816.000 38.135.000
Regnskap for  Semar AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 43.827.000 34.452.000 19.276.000 35.521.000 82.562.000
Driftskostnader -40.909.000 -36.532.000 -35.352.000 -46.653.000 -75.186.000
Driftsresultat 2.918.000 -2.079.000 -16.076.000 -11.132.000 7.376.000
Finansinntekter 258.000 54.000 302.000 246.000 581.000
Finanskostnader -244.000 0 -308.000 -3.000 -437.000
Finans 14.000 54.000 -6.000 243.000 144.000
Resultat før skatt 2.932.000 -2.025.000 -16.083.000 -10.888.000 7.520.000
Skattekostnad -6.075.000 3.436.000 2.570.000 -2.096.000
Årsresultat 2.932.000 -8.100.000 -12.647.000 -8.319.000 5.423.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 677.000 767.000 7.589.000 5.258.000 4.208.000
Sum omløpsmidler 22.919.000 13.963.000 15.518.000 31.890.000 51.833.000
Sum eiendeler 23.596.000 14.730.000 23.107.000 37.148.000 56.041.000
Sum opptjent egenkapital 6.544.000 4.890.000 12.990.000 25.637.000 33.956.000
Sum egenkapital 12.918.000 9.069.000 17.169.000 29.816.000 38.135.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.678.000 5.661.000 5.938.000 7.332.000 17.907.000
Sum gjeld og egenkapital 23.596.000 14.730.000 23.107.000 37.148.000 56.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.033.000 34.399.000 19.213.000 35.501.000 82.453.000
Andre inntekter 795.000 53.000 63.000 20.000 109.000
Driftsinntekter 43.827.000 34.452.000 19.276.000 35.521.000 82.562.000
Varekostnad -7.875.000 -4.638.000 -3.560.000 -6.401.000 -18.746.000
Lønninger -27.723.000 -26.716.000 -26.268.000 -32.245.000 -46.825.000
Avskrivning -5.000 -140.000 -254.000 -287.000 -596.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.306.000 -5.038.000 -5.270.000 -7.720.000 -9.019.000
Driftskostnader -40.909.000 -36.532.000 -35.352.000 -46.653.000 -75.186.000
Driftsresultat 2.918.000 -2.079.000 -16.076.000 -11.132.000 7.376.000
Finansinntekter 258.000 54.000 302.000 246.000 581.000
Finanskostnader -244.000 0 -308.000 -3.000 -437.000
Finans 14.000 54.000 -6.000 243.000 144.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.932.000 -8.100.000 -12.647.000 -8.319.000 5.423.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.078.000 2.652.000 82.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 99.000 104.000 244.000 498.000 766.000
Sum varige driftsmidler 99.000 104.000 244.000 498.000 766.000
Sum finansielle anleggsmidler 578.000 662.000 1.266.000 2.109.000 3.360.000
Sum anleggsmidler 677.000 767.000 7.589.000 5.258.000 4.208.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.382.000 5.234.000 5.341.000 3.641.000 20.864.000
Andre fordringer 7.003.000 1.924.000 2.232.000 5.206.000 3.940.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.534.000 6.805.000 7.945.000 23.043.000 27.030.000
Sum omløpsmidler 22.919.000 13.963.000 15.518.000 31.890.000 51.833.000
Sum eiendeler 23.596.000 14.730.000 23.107.000 37.148.000 56.041.000
Sum opptjent egenkapital 6.544.000 4.890.000 12.990.000 25.637.000 33.956.000
Sum egenkapital 12.918.000 9.069.000 17.169.000 29.816.000 38.135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.611.000 652.000 1.076.000 1.032.000 3.201.000
Betalbar skatt 0 0 0 863.000
Skyldig offentlige avgifter 3.366.000 2.224.000 2.491.000 2.836.000 4.763.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.700.000 2.785.000 2.371.000 3.464.000 9.080.000
Sum kortsiktig gjeld 10.678.000 5.661.000 5.938.000 7.332.000 17.907.000
Sum gjeld og egenkapital 23.596.000 14.730.000 23.107.000 37.148.000 56.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.241.000 8.302.000 9.580.000 24.558.000 33.926.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.5 2.6 4.3 2.9
Likviditetsgrad 2 2.1 2.5 2.6 4.3 2.9
Soliditet 54.7 61.6 74.3 80.3 6
Resultatgrad 6.7 -83.4 -31.3 8.9
Rentedekningsgrad 12.0 -52.2 -3710.7 16.9
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.3 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 13.5 -13.7 -68.3 -29.3 14.2
Signatur
14.07.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO AV STYRETS ØVRIGE MEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex