Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Semantix Translations Norway As
Juridisk navn:  Semantix Translations Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02510
Postboks 7136 St Olavs Plass Stortorvet 10 Fax: 22474401
0130 Oslo 155 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 956153557
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 12/7/1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: comtext-apropos as
Revisor: Baker Tilly Grimsrud & Co. Ans
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.39%
Resultat  
  
99.26%
Egenkapital  
  
115.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 61.572.000 61.814.000 50.785.000 45.490.000 44.789.000
Resultat: 10.760.000 5.400.000 2.493.000 3.479.000 2.459.000
Egenkapital: 6.601.000 3.068.000 1.674.000 1.590.000 1.030.000
Regnskap for  Semantix Translations Norway As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 61.572.000 61.814.000 50.785.000 45.490.000 44.789.000
Driftskostnader -49.156.000 -56.197.000 -48.361.000 -42.104.000 -42.262.000
Driftsresultat 12.417.000 5.618.000 2.424.000 3.387.000 2.528.000
Finansinntekter 859.000 357.000 118.000 186.000 132.000
Finanskostnader -2.517.000 -575.000 -50.000 -94.000 -200.000
Finans -1.658.000 -218.000 68.000 92.000 -68.000
Resultat før skatt 10.760.000 5.400.000 2.493.000 3.479.000 2.459.000
Skattekostnad -2.368.000 -1.192.000 -597.000 -841.000 -619.000
Årsresultat 8.392.000 4.208.000 1.895.000 2.638.000 1.840.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 449.000 2.644.000 2.623.000 196.000 285.000
Sum omløpsmidler 22.303.000 24.880.000 14.131.000 13.213.000 10.597.000
Sum eiendeler 22.752.000 27.524.000 16.754.000 13.409.000 10.882.000
Sum opptjent egenkapital 5.601.000 2.068.000 674.000 590.000 30.000
Sum egenkapital 6.601.000 3.068.000 1.674.000 1.590.000 1.030.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.152.000 24.455.000 15.080.000 11.818.000 9.852.000
Sum gjeld og egenkapital 22.753.000 27.523.000 16.754.000 13.408.000 10.882.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.664.000 61.814.000 50.785.000 45.490.000 44.789.000
Andre inntekter -91.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 61.572.000 61.814.000 50.785.000 45.490.000 44.789.000
Varekostnad -25.065.000 -26.128.000 -21.175.000 -18.551.000 -19.187.000
Lønninger -13.769.000 -15.184.000 -19.944.000 -17.280.000 -16.766.000
Avskrivning -233.000 -291.000 -52.000 -69.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.089.000 -14.594.000 -7.190.000 -6.204.000 -6.228.000
Driftskostnader -49.156.000 -56.197.000 -48.361.000 -42.104.000 -42.262.000
Driftsresultat 12.417.000 5.618.000 2.424.000 3.387.000 2.528.000
Finansinntekter 859.000 357.000 118.000 186.000 132.000
Finanskostnader -2.517.000 -575.000 -50.000 -94.000 -200.000
Finans -1.658.000 -218.000 68.000 92.000 -68.000
Konsernbidrag -4.859.000 -2.814.000 -1.811.000 -1.328.000 -1.391.000
Utbytte 0 0 -750.000 -300.000
Årsresultat 8.392.000 4.208.000 1.895.000 2.638.000 1.840.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 107.000 569.000 466.000 62.000 83.000
Fast eiendom 155.000 183.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 342.000 420.000 474.000 133.000 202.000
Sum varige driftsmidler 342.000 575.000 657.000 133.000 202.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 1.500.000 0 0
Sum anleggsmidler 449.000 2.644.000 2.623.000 196.000 285.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 11.283.000 8.892.000 6.326.000 6.832.000 5.454.000
Andre fordringer 85.000 2.508.000 884.000 311.000 247.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 472.000 8.324.000 6.921.000 6.069.000 4.896.000
Sum omløpsmidler 22.303.000 24.880.000 14.131.000 13.213.000 10.597.000
Sum eiendeler 22.752.000 27.524.000 16.754.000 13.409.000 10.882.000
Sum opptjent egenkapital 5.601.000 2.068.000 674.000 590.000 30.000
Sum egenkapital 6.601.000 3.068.000 1.674.000 1.590.000 1.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.760.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.588.000 11.555.000 2.735.000 3.337.000 2.244.000
Betalbar skatt 1.241.000 501.000 460.000 400.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.883.000 3.288.000 2.331.000 2.459.000 2.287.000
Utbytte 0 0 -750.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 3.680.000 9.111.000 9.554.000 4.872.000 5.021.000
Sum kortsiktig gjeld 16.152.000 24.455.000 15.080.000 11.818.000 9.852.000
Sum gjeld og egenkapital 22.753.000 27.523.000 16.754.000 13.408.000 10.882.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.151.000 425.000 -949.000 1.395.000 745.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 0.9 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1 0.9 1.1 1.1
Soliditet 29.0 11.1 1 11.9 9.5
Resultatgrad 20.2 9.1 4.8 7.4 5.6
Rentedekningsgrad 4.9 9.8 48.5 3 12.6
Gjeldsgrad 2.4 8 9 7.4 9.6
Total kapitalrentabilitet 58.3 21.7 15.2 26.6 24.4
Signatur
15.12.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex