Selsvollene Biffring As
Juridisk navn:  Selsvollene Biffring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Verkensbakkein 25 Verkensbakkein 25 Fax:
2670 Otta 2670 Otta
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 924378042
Aksjekapital: 170.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Otta Vågå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-159.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 648.000 0
Resultat: -320.000 0
Egenkapital: -92.000 154.000
Regnskap for  Selsvollene Biffring As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 648.000 0
Driftskostnader -945.000 0
Driftsresultat -297.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -23.000 0
Finans -23.000 0
Resultat før skatt -320.000 0
Skattekostnad 74.000 0
Årsresultat -246.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 265.000 150.000
Sum omløpsmidler 650.000 20.000
Sum eiendeler 915.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -246.000 0
Sum egenkapital -92.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.007.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 915.000 170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 648.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 648.000 0
Varekostnad -701.000 0
Lønninger -22.000 0
Avskrivning -16.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -206.000 0
Driftskostnader -945.000 0
Driftsresultat -297.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -23.000 0
Finans -23.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -246.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 74.000 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 136.000 110.000
Driftsløsøre 55.000 40.000
Sum varige driftsmidler 191.000 150.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 265.000 150.000
Varebeholdning 650.000 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 20.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 650.000 20.000
Sum eiendeler 915.000 170.000
Sum opptjent egenkapital -246.000 0
Sum egenkapital -92.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 837.000 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 374.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter -234.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.007.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 915.000 170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -357.000 4.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet -10.1 90.6
Resultatgrad -45.8
Rentedekningsgrad -12.9
Gjeldsgrad -10.9 0.1
Total kapitalrentabilitet -32.5 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex