Sele Potet- Og Grønnsakforedling AS
Juridisk navn:  Sele Potet- Og Grønnsakforedling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51420177
Selevegen 331 Selevegen 331 Fax: 51420133
4354 Voll 4354 Voll
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 952106619
Aksjekapital: 100.440 NOK
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.83%
Resultat  
  
31.94%
Egenkapital  
  
-10.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.487.000 10.683.000 12.035.000 11.919.000 10.962.000
Resultat: -390.000 -573.000 740.000 1.082.000 -544.000
Egenkapital: 2.519.000 2.823.000 3.274.000 3.256.000 2.709.000
Regnskap for  Sele Potet- Og Grønnsakforedling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.487.000 10.683.000 12.035.000 11.919.000 10.962.000
Driftskostnader -10.851.000 -11.251.000 -11.306.000 -10.851.000 -11.521.000
Driftsresultat -364.000 -568.000 729.000 1.068.000 -559.000
Finansinntekter 14.000 20.000 18.000 15.000 28.000
Finanskostnader -41.000 -24.000 -7.000 -1.000 -14.000
Finans -27.000 -4.000 11.000 14.000 14.000
Resultat før skatt -390.000 -573.000 740.000 1.082.000 -544.000
Skattekostnad 86.000 122.000 -122.000 -136.000 0
Årsresultat -304.000 -451.000 618.000 947.000 -544.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.892.000 1.023.000 933.000 1.002.000 1.060.000
Sum omløpsmidler 3.127.000 3.219.000 5.088.000 4.356.000 3.349.000
Sum eiendeler 5.019.000 4.242.000 6.021.000 5.358.000 4.409.000
Sum opptjent egenkapital 2.419.000 2.723.000 3.173.000 3.156.000 2.609.000
Sum egenkapital 2.519.000 2.823.000 3.274.000 3.256.000 2.709.000
Sum langsiktig gjeld 981.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.519.000 1.418.000 2.747.000 2.102.000 1.699.000
Sum gjeld og egenkapital 5.019.000 4.241.000 6.020.000 5.358.000 4.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.483.000 10.674.000 12.030.000 11.915.000 10.954.000
Andre inntekter 4.000 9.000 5.000 4.000 8.000
Driftsinntekter 10.487.000 10.683.000 12.035.000 11.919.000 10.962.000
Varekostnad -4.457.000 -4.548.000 -4.473.000 -4.725.000 -4.592.000
Lønninger -4.620.000 -5.029.000 -5.085.000 -4.622.000 -4.867.000
Avskrivning -200.000 -203.000 -245.000 -257.000 -245.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.574.000 -1.471.000 -1.503.000 -1.247.000 -1.817.000
Driftskostnader -10.851.000 -11.251.000 -11.306.000 -10.851.000 -11.521.000
Driftsresultat -364.000 -568.000 729.000 1.068.000 -559.000
Finansinntekter 14.000 20.000 18.000 15.000 28.000
Finanskostnader -41.000 -24.000 -7.000 -1.000 -14.000
Finans -27.000 -4.000 11.000 14.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -600.000 -400.000 0
Årsresultat -304.000 -451.000 618.000 947.000 -544.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 286.000 200.000 78.000 0 0
Fast eiendom 377.000 472.000 567.000 510.000 591.000
Maskiner anlegg 1.187.000 284.000 288.000 492.000 469.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.564.000 756.000 855.000 1.002.000 1.060.000
Sum finansielle anleggsmidler 42.000 66.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.892.000 1.023.000 933.000 1.002.000 1.060.000
Varebeholdning 344.000 251.000 498.000 433.000 533.000
Kundefordringer 1.183.000 1.176.000 1.426.000 1.287.000 1.183.000
Andre fordringer 123.000 134.000 143.000 119.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.477.000 1.658.000 3.021.000 2.517.000 1.552.000
Sum omløpsmidler 3.127.000 3.219.000 5.088.000 4.356.000 3.349.000
Sum eiendeler 5.019.000 4.242.000 6.021.000 5.358.000 4.409.000
Sum opptjent egenkapital 2.419.000 2.723.000 3.173.000 3.156.000 2.609.000
Sum egenkapital 2.519.000 2.823.000 3.274.000 3.256.000 2.709.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 981.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 717.000 583.000 949.000 501.000 559.000
Betalbar skatt 0 0 200.000 136.000 0
Skyldig offentlige avgifter 379.000 393.000 441.000 489.000 553.000
Utbytte 0 0 -600.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 423.000 442.000 558.000 576.000 587.000
Sum kortsiktig gjeld 1.519.000 1.418.000 2.747.000 2.102.000 1.699.000
Sum gjeld og egenkapital 5.019.000 4.241.000 6.020.000 5.358.000 4.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.608.000 1.801.000 2.341.000 2.254.000 1.650.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.3 1.9 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 1.7 1.9 1.7
Soliditet 50.2 66.6 54.4 60.8 61.5
Resultatgrad -3.5 -5.3 6.1 9 -5.1
Rentedekningsgrad -8.9 -23.7 104.1 1 -37.9
Gjeldsgrad 1 0.5 0.8 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -12.9 12.4 20.2 -12.0
Signatur
06.07.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex