Seas Fabrikker AS
Juridisk navn:  Seas Fabrikker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94002800
Postboks 600 Ryggeveien 96 Fax: 69269006
1522 Moss 1528 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 915769209
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 10/25/1956
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15.67%
Resultat  
  
14.33%
Egenkapital  
  
10.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 46.291.000 40.019.000 36.297.000 37.541.000 38.972.000
Resultat: 2.154.000 1.884.000 -642.000 149.000 176.000
Egenkapital: 17.553.000 15.831.000 14.370.000 14.888.000 14.819.000
Regnskap for  Seas Fabrikker AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 46.291.000 40.019.000 36.297.000 37.541.000 38.972.000
Driftskostnader -44.128.000 -37.379.000 -37.230.000 -37.537.000 -39.013.000
Driftsresultat 2.163.000 2.640.000 -933.000 4.000 -41.000
Finansinntekter 711.000 458.000 438.000 240.000 432.000
Finanskostnader -720.000 -1.213.000 -147.000 -95.000 -214.000
Finans -9.000 -755.000 291.000 145.000 218.000
Resultat før skatt 2.154.000 1.884.000 -642.000 149.000 176.000
Skattekostnad -432.000 -424.000 124.000 -79.000 -90.000
Årsresultat 1.722.000 1.461.000 -518.000 70.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.066.000 1.084.000 1.532.000 1.453.000 1.891.000
Sum omløpsmidler 23.022.000 19.595.000 18.033.000 19.135.000 18.182.000
Sum eiendeler 24.088.000 20.679.000 19.565.000 20.588.000 20.073.000
Sum opptjent egenkapital 6.153.000 4.431.000 2.970.000 3.488.000 3.419.000
Sum egenkapital 17.553.000 15.831.000 14.370.000 14.888.000 14.819.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.535.000 4.848.000 5.195.000 5.699.000 5.255.000
Sum gjeld og egenkapital 24.088.000 20.679.000 19.565.000 20.587.000 20.074.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.291.000 40.019.000 36.265.000 37.541.000 38.972.000
Andre inntekter 32.000 0 0
Driftsinntekter 46.291.000 40.019.000 36.297.000 37.541.000 38.972.000
Varekostnad -16.180.000 -12.855.000 -12.847.000 -13.852.000 -14.570.000
Lønninger -17.123.000 -14.847.000 -16.179.000 -16.232.000 -15.373.000
Avskrivning -273.000 -317.000 -432.000 -541.000 -558.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.552.000 -9.360.000 -7.772.000 -8.350.000 -7.909.000
Driftskostnader -44.128.000 -37.379.000 -37.230.000 -37.537.000 -39.013.000
Driftsresultat 2.163.000 2.640.000 -933.000 4.000 -41.000
Finansinntekter 711.000 458.000 438.000 240.000 432.000
Finanskostnader -720.000 -1.213.000 -147.000 -95.000 -214.000
Finans -9.000 -755.000 291.000 145.000 218.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.722.000 1.461.000 -518.000 70.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 545.000 564.000 803.000 679.000 759.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 305.000 520.000 720.000 710.000 991.000
Driftsløsøre 215.000 9.000 64.000 142.000
Sum varige driftsmidler 520.000 520.000 729.000 774.000 1.133.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.066.000 1.084.000 1.532.000 1.453.000 1.891.000
Varebeholdning 14.499.000 12.006.000 10.402.000 10.505.000 9.083.000
Kundefordringer 5.376.000 4.636.000 3.253.000 5.919.000 4.976.000
Andre fordringer 784.000 656.000 537.000 242.000 1.009.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.364.000 2.297.000 3.841.000 2.468.000 3.114.000
Sum omløpsmidler 23.022.000 19.595.000 18.033.000 19.135.000 18.182.000
Sum eiendeler 24.088.000 20.679.000 19.565.000 20.588.000 20.073.000
Sum opptjent egenkapital 6.153.000 4.431.000 2.970.000 3.488.000 3.419.000
Sum egenkapital 17.553.000 15.831.000 14.370.000 14.888.000 14.819.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.233.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.659.000 1.662.000 1.508.000 1.490.000 2.140.000
Betalbar skatt 413.000 184.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 611.000 824.000 853.000 787.000 1.137.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.851.000 2.177.000 2.833.000 2.189.000 1.977.000
Sum kortsiktig gjeld 6.535.000 4.848.000 5.195.000 5.699.000 5.255.000
Sum gjeld og egenkapital 24.088.000 20.679.000 19.565.000 20.587.000 20.074.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.487.000 14.747.000 12.838.000 13.436.000 12.927.000
Likviditetsgrad 1 3.5 4.0 3.5 3.4 3.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 1.5 1.5 1.7
Soliditet 72.9 76.6 73.4 72.3 73.8
Resultatgrad 4.7 6.6 -2.6 0 -0.1
Rentedekningsgrad 3.0 2.2 -6.3 0 -0.2
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.9 15.0 -2.5 1.2 1.9
Signatur
21.06.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex