Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seagarden AS
Juridisk navn:  Seagarden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52859480
Husøyvegen 278 Karmsund Fiskerihavn - Husøy Husøyvegen 278 Fax: 56182861
4262 Avaldsnes 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 977249368
Aksjekapital: 162.400.000 NOK
Antall ansatte: 76
Etableringsdato: 1/20/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
42.52%
Resultat  
  
162.25%
Egenkapital  
  
108.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 153.517.000 107.714.000 66.013.000 47.828.000 36.041.000
Resultat: 5.106.000 -8.202.000 -8.755.000 -17.069.000 -21.232.000
Egenkapital: 59.702.000 28.573.000 36.775.000 39.152.000 36.552.000
Regnskap for  Seagarden AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 153.517.000 107.714.000 66.013.000 47.828.000 36.041.000
Driftskostnader -145.386.000 -112.225.000 -73.404.000 -62.226.000 -54.630.000
Driftsresultat 8.132.000 -4.512.000 -7.390.000 -14.397.000 -18.588.000
Finansinntekter 2.138.000 1.111.000 2.392.000 1.314.000 727.000
Finanskostnader -5.164.000 -4.802.000 -3.759.000 -3.987.000 -3.370.000
Finans -3.026.000 -3.691.000 -1.367.000 -2.673.000 -2.643.000
Resultat før skatt 5.106.000 -8.202.000 -8.755.000 -17.069.000 -21.232.000
Skattekostnad 0 179.000 187.000 126.000
Årsresultat 5.106.000 -8.202.000 -8.576.000 -16.882.000 -21.106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.164.000 65.556.000 50.778.000 45.721.000 50.860.000
Sum omløpsmidler 74.297.000 52.389.000 51.922.000 29.804.000 24.537.000
Sum eiendeler 132.461.000 117.945.000 102.700.000 75.525.000 75.397.000
Sum opptjent egenkapital -147.277.000 -150.405.000 -142.203.000 -134.226.000 -117.936.000
Sum egenkapital 59.702.000 28.573.000 36.775.000 39.152.000 36.552.000
Sum langsiktig gjeld 7.102.000 4.849.000 6.444.000 14.346.000 16.796.000
Sum kortsiktig gjeld 65.657.000 84.523.000 59.481.000 22.028.000 22.050.000
Sum gjeld og egenkapital 132.460.000 117.945.000 102.700.000 75.526.000 75.398.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 153.517.000 107.714.000 66.013.000 47.828.000 36.041.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 153.517.000 107.714.000 66.013.000 47.828.000 36.041.000
Varekostnad -80.947.000 -56.324.000 -46.919.000 -28.391.000 -18.123.000
Lønninger -32.551.000 -26.845.000 -17.752.000 -14.056.000 -13.384.000
Avskrivning -8.499.000 -7.358.000 -6.252.000 -6.796.000 -7.093.000
Nedskrivning 0 0 -1.244.000 0
Andre driftskostnader -25.334.000 -18.514.000 -16.193.000 -14.958.000 -13.068.000
Driftskostnader -145.386.000 -112.225.000 -73.404.000 -62.226.000 -54.630.000
Driftsresultat 8.132.000 -4.512.000 -7.390.000 -14.397.000 -18.588.000
Finansinntekter 2.138.000 1.111.000 2.392.000 1.314.000 727.000
Finanskostnader -5.164.000 -4.802.000 -3.759.000 -3.987.000 -3.370.000
Finans -3.026.000 -3.691.000 -1.367.000 -2.673.000 -2.643.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.106.000 -8.202.000 -8.576.000 -16.882.000 -21.106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000
Sum Immatrielle midler 1.060.000 3.478.000 5.951.000 8.529.000 12.722.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 57.035.000 62.013.000 44.770.000 37.162.000 38.088.000
Driftsløsøre 69.000 65.000 57.000 31.000 50.000
Sum varige driftsmidler 57.104.000 62.079.000 44.827.000 37.193.000 38.138.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.164.000 65.556.000 50.778.000 45.721.000 50.860.000
Varebeholdning 27.981.000 23.594.000 26.779.000 13.066.000 9.848.000
Kundefordringer 36.905.000 23.572.000 11.952.000 11.835.000 9.092.000
Andre fordringer 7.983.000 3.829.000 12.269.000 4.231.000 5.036.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.428.000 1.393.000 922.000 672.000 561.000
Sum omløpsmidler 74.297.000 52.389.000 51.922.000 29.804.000 24.537.000
Sum eiendeler 132.461.000 117.945.000 102.700.000 75.525.000 75.397.000
Sum opptjent egenkapital -147.277.000 -150.405.000 -142.203.000 -134.226.000 -117.936.000
Sum egenkapital 59.702.000 28.573.000 36.775.000 39.152.000 36.552.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 24.548.000 25.942.000 19.263.000 3.698.000 12.275.000
Sum langsiktig gjeld 7.102.000 4.849.000 6.444.000 14.346.000 16.796.000
Leverandørgjeld 19.445.000 19.655.000 14.207.000 13.042.000 5.109.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.243.000 2.131.000 1.682.000 1.244.000 1.047.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.420.000 36.795.000 24.328.000 4.043.000 3.619.000
Sum kortsiktig gjeld 65.657.000 84.523.000 59.481.000 22.028.000 22.050.000
Sum gjeld og egenkapital 132.460.000 117.945.000 102.700.000 75.526.000 75.398.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.640.000 -32.134.000 -7.559.000 7.776.000 2.487.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.6 0.9 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.3 0.4 0.8 0.7
Soliditet 45.1 24.2 35.8 51.8 48.5
Resultatgrad 5.3 -4.2 -11.2 -30.1 -51.6
Rentedekningsgrad 1.6 -0.9 -3.6 -5.5
Gjeldsgrad 1.2 3.1 1.8 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 7.8 -2.9 -4.9 -17.3 -23.7
Signatur
09.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.09.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex